Nytt navn for KFUM-KFUK?

Foto: Ronnie George fra Unsplash
Foto: Ronnie George fra Unsplash

En arbeidsgruppe nedsatt av forbundsstyret i KFUK-KFUM la onsdag morgen fram sin rapport.

Arbeidsgruppa har hatt som mandat å vurdere om organisasjonen er tjent med å beholde sitt navn eller om det er formålstjenlig å endre navnet.

Et flertall i gruppa går inn for navneendring, men har ikke landet på et konkret forslag. Derimot drøftes en rekke muligheter til navneskifte. Det skriver avisen Dagen.

«Ikke spesielt gode»

Den første kategorien med navn er «noe med trekant» eller triangel, som er organisasjonens symbol. Forslagene som nevnes her er «Tria», «Trias» og «Trigon».

Men som det heter i rapporten:

«I denne kategorien fant ikke arbeidsgruppa noen spesielt gode alternativer, men tenker at den burde jobbes videre med for å se om det kan være noe her.»

Den andre gruppen av forslag har overskriften «Verdiord». Her nevnes to:

«Tro» og «Credo».

«Her kom det opp mange gode forslag, men Tro og Credo skilte seg positivt ut,» heter det i rapporten.

Den tredje gruppen navneforslag går under samlebetegnelsen «Forenklinger/forkortelser».

«KM» og «KFUM» er to av alternativene som blir drøftet. «M»-en vil i så fall stå for «mennesker», ikke for «menn», slik det er i dag.

Andre muligheter er «KFU» (Kristen forening for unge, «UKF» (Unge kristnes forening), «KUF» (Kristen ungdomsforening) og bokstaven «Y».

Utvalget påpeker at bokstaven «Y» som navn kan knytte den norske organisasjonen tettere opp til de internasjonale størrelsene YMCA og UWCA.

Mange opplever at dagens navn kommuniserer dårlig med unge mennesker. På den andre siden peker utvalget på at KFUK-KFUM er en innarbeidet merkevare som det kan bli vanskelig å erstatte.

«Arbeidsgruppa ser på et helt nytt navn som det som ligger lengst unna. Vi ønsker å poengtere spesielt at dersom organisasjonen ønsker å vurdere et helt nytt navn, må det legges opp til en prosess med noen som kan dette som fag, som kan bidra til en bred involvering og et godt navn,» heter det avslutningsvis i den 25 sider lange rapporten som ble lagt fram på et såkalt lanseringsevent i Oslo onsdag morgen.

De har ikke gjort beregninger av kostnaden ved et navneskifte.

Ikke mann eller kvinne

I presentasjonen av navnesaken er kjønn et sentralt tema. Eller som det heter i rapporten:

«Det å ha et navn som nevner kjønn har en ekskluderende effekt på dem som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne. KFUK-KFUM ønsker å være en organisasjon for alle, og da er det uheldig å ha et navn som sier at organisasjonen er for kvinner og menn.»

Er «K»-en for kristelig?

Arbeidsgruppa drøfter om det er hensiktsmessig å beholde «K»-i navnet. Den stor som kjent for «Kristelig», og er dette en hemsko etter som organisasjonen opererer på mange livssynsnøytrale arenaer. Nærheten til Den norske kirke er en av grunnene til at utvalget mener «K»-en kan være med videre.

«Arbeidsgruppa vurderer at navnets primæroppgave er den som kan oppsummeres i omdømme eller smitteeffekt,» heter det i rapporten.

Vårt Land skriver at «Når man ser størst vekst på de livssynsåpne arenaene, kan kanskje den første K-en skremme folk bort hvis de vet hva den betyr. Det kan også oppleves helt irrelevant og dermed ikke trenge å være en del av navnet», står det i rapporten.”

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Den gode familien

Har du noen gang hatt behov for å forsvare ekteskapets posisjon uten å måtte bruke teologiske argumenter, men ikke hatt tilgang til relevante fakta? Da

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary