Lav tillit til kjønnsforskning

Foto: John Schnobrich fra Unsplash
Foto: John Schnobrich fra Unsplash

Årets Medieundersøkelse er klar. Den er utført på oppdrag av Nordiske Mediedager og hadde i år 1431 respondenter. Rapporten viser forskjellen på hvilke holdninger journalister og redaktører har, sammenliknet med folkets holdninger.

Konklusjonen er at tilliten til norske medier er god, men noen områder skiller seg ut. Det skriver avisen Dagen.

Når det kommer til forskning på kjønn og identitet er tilliten lavere både hos folket og journalistene.

57 prosent av folket har tillit til informasjonen norske medier gir om forskning på kjønns- og identitetsspørsmål. Her er heller ikke tilliten blant journalister eller redaktører like høy som den var til informasjon om koronapandemien.

63 prosent av norske journalister har tillit eller har svært høy tillit til informasjonen nyhetsmediene presenterer om kjønnsforskning.

Nesten hver fjerde journalist (23 prosent) har «noe tillit» til medienes fremstilling av kjønnsforskning. Dette samsvarer godt med folkets tillit, som også er på 23 prosent for «noe tillit»

Når det kommer til folket og journalistenes tillit til selve kjønns- og identitetsforskningen, er tilliten lav blant begge grupper.

55 prosent av nordmenn og 55 prosent av redaktører har tillit til norsk kjønnsforskning. Denne er noe høyere høyere journalister med 61 prosent.

Seks prosent av norske journalister og syv prosent av folket har «lav tillit» til kjønnsforskningen, mens 24 prosent av både folket og journalistene har «noe tillit» til denne forskningen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter