Ny bok om britisk klinikk for kjønnsdysfori avslører feilmedisinering og mishandling av barn

Foto: Tom Hermans fra Unsplash
Foto: Tom Hermans fra Unsplash

Tidligere klinikere ved Gids, en nedlagt avdeling tilknyttet Tavistock Centre i London, avslører i en ny bok mishandling og grov feilmedisinering av barn og unge med kjønnsdysfori, altså misnøye med tildelt kropp. Tidspress og voldsom økning i nye klienter førte til forsøk på «quick fix» av særdeles komplekse problemer.

Tavistock Gender Identity Development Service (Gids) ble stengt i fjor etter en knusende rapport som fastslo at klinikken ikke ga trygg behandling til barn. Barnelegen Dr Hilary Cass  ledet arbeidet med rapporten. Cass fant blant annet ut at fokuset på kjønnsidentitet overskygget de mentale problemene mange av de såkalt transkjønnede barna led av, når de ble henvist til Gids.

 

BBC-journalisten Hannah Barnes har snakket med en rekke av klinikerne og annet helsepersonell som var tilknyttet Gids. I en ny bok, Time to Think: The Inside Story of the Collapse of the Tavistock’s Gender Service for Children, blir den sjokkerende praksisen på Tavistock Gids nok en gang brettet ut. Det skriver Document.no.

Document.no skriver videre:

Mer enn 1000 barn ble behandlet med pubertetsblokkere, og bekymringsmeldinger ble ignorert. Barn med utrolig komplekse fysiske og psykiske problemer ble satt på slike medisiner etter kun én samtale. Familieproblemer, seksuelle overgrep og andre psykiske problemer ble ignorert, skriver The Times.

Blant annet led mer enn en tredjedel av disse barna av autisme, sammenlignet med mindre enn to prosent av normalbefolkningen.

Pubertetsblokkere førte som regel til at klientene gikk over til hormonbehandling etter en periode. Helsearbeidere Barnes har snakket med sammenligner praksisen ved Tavistock Gids som Mid Staff-skandalen på 2000-tallet, hvor et omstridt anslag antar at mellom 400 og 1200 pasienter døde på grunn av feilbehandling. Andre sammenligner behandlingen av barna med hvordan idrettsutøvere fra Øst-Tyskland ble dopet ned.

Boken avslører blant annet følgende:

  • Barn så unge som tre år møtte opp på klinikken med en allerede endret kjønnsidentitet ved klær, utseende, navn og pronomen.
  • Gids-klinikken var en gullgruve for Tavistock-senteret, og sto for 30 prosent av inntektene i 2021. En ansatt sa det lignet på et nystartet tech-selskap. Ansatte reiste stadig rundt på internasjonale konferanser.
  • Ansatte som kom med bekymringsmeldingerble demonisert og utstøtt.
  • Ingen undersøkte hvor mange som stanset med pubertetsblokkere, som egentlig var ment å gi barna tid tilå tenke.Men et stort flertall gikk videre med hormoobehandling.
  • I 2016 presset Susie Green fra Mermaids UK på for at Gids skulle øke tempoet slik at barn raskere kunne gå videre fra pubertetsblokkere til hormonbehandling.
  • I tillegg sørget Green for at misfornøyde familier fikk byttet til mer velvillige klinikerehvis de kjønnsforvirrede barna ikke fikk den behandlingen familien ønsket.

Mermaids UK er nok en skandale i translobbyen. De mistet mye støtte i fjor da det ble kjent at de behandlet barn på en utrygg måte, og i tillegg hadde promotert noe de beskriver som «for self-identified individuals… who are sexually attracted to children».

Det var altså snakk om å promotere pedofili, noe som ikke er ukjent fra translobbyen.

 

Eksplosiv økning av kjønnsforvirrede barn

Tavistock Gids behandlet i 2009-10 kun 97 pasienter. I 2019-20 hadde antallet pasienter økt til 2748, en økning på 2700 prosent på ti år.

Den voldsomme økningen var ikke forventet, og de ansatte ble overveldet. Dermed ble diagnoser og behandling gjennomført uten skikkelige vurderinger. Ideologien til translobbyen ble som en rettesnor, og «alle» som hevdet å være født i feil kropp ble akseptert.

 

 

Dr Anna Hutchinson, en av de ledende kliniske psykologene ved Gids, sa at pubertetsblokkere ble utskrevet til barn for å gi dem tid til å tenke. Men hun fant ut at så å si alle gikk videre til hormonbehandling, noe som har irreversible konsekvenser.

Hutchinson sa til Barns at dette var et “holy f***” moment.

– It totally exploded the idea that when we were offering the puberty blockers, we were actually offering time to think.

– Because what are the chances of 100 per cent of people, offered time to think, thinking the same thing? If the service was getting this wrong, it was getting it wrong with some of the most vulnerable children and young people.

Hun mener nå at flere av barna aldri ville blitt transkjønnede hvis de ikke hadde blitt presset gjennom det medisinske regimet som translobbyen promoterer.

 

 

Of course, that doesn’t mean to say that identifying as trans is a bad outcome.

But what is a bad outcome is creating a cohort of people who are medically dependent who’d never needed to be. And not only medically dependent, but perhaps — we don’t yet know — medically damaged.

Hennes konklusjon er at tjenestene Gids leverte til de sårbare barna var «skandaløst i sin uaktsomhet og omfang».

Münchhausen by Proxy

Flere av barna som gjennomgikk denne typen behandling ser ut til å ha bli presset av sin familie, i noe av ansatte sammenlignet med fenomenet vi tidligere kjente som Münchhausen by Proxy, men som nå kalles fabrikkert eller indusert sykdom (FII).

Münchhausen by proxy brukes om situasjoner hvor en person (oftest omsorgsperson) påfører en annen (oftest et barn) sykdom eller skade for at vedkommende selv kan få oppmerksomhet og medfølelse på grunn av dennes skade eller sykdom. (SNL)

Et barn forklarte sin motivasjon til å endre kjønnsidentitet slik: My mum wants this for me, my mum wants the blocker more than I do.

Det var altså moren som presset barnet gjennom en livsendrende ikke-reversibel prosess. Ifølge familieterapeuten Anastassis Spiliadis var guttens familie preget av seksuelle overgrep og vold i hjemmet. Spiliadis forsøkte å stanse den medisinske behandlingen av denne gutten, men ble overkjørt av ledelsen.

Tavistock hadde monopol på behandling av kjønnsdysfori hos barn og unge. Derfor ble Gids-avdelingen en ren gullgruve. Siden de sørget for å bringe inn så mye penger, fikk Gids-avdelingen gjøre akkurat hva de ville. Så lenge pengene strømmet inn var det ingen som var så interesserte i revisjoner og kontroller.

 

 

Varslere har også avslørt at klinikerne ved Gids anbefalte barn som viste homofile tendenser til å heller bli transkjønnet, noe varslere mener skyldes at institusjonen led av utpreget homofobi. Homofile klinikere beskrev det som foregikk som «konverteringsterapi for homofile barn», men de ble ignorert og avskrevet som «subjektive».

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Samantha Gades fra Unsplash

Pride-uke i norsk ishockey

Denne uka er det Pride-uke i norsk ishockey, og det blir også markert i NRKs Supernytt. Supernytt er et program det er vanlig for norske

Foto: Rubaitul Azad fra Unsplash

El Salvador forbyr kjønnsideologi i skoleverket

President Nayib Bukele forbyr alt utdanningsmateriell som inneholder såkalt kjønnsideologi fra offentlige skoler og universiteter i El Salvador. Det skriver Document.no. FDocument.no skriver at forbudet