NLM kan miste støtte til barne- og ungdomsarbeid i Stavanger

Foto: Vlad Kiselov fra Unsplash
Foto: Vlad Kiselov fra Unsplash

Kommunedirektøren i Stavanger vurderer nå om Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) fortsatt kan få kommunal støtte.

Politikere i Stavanger foreslår å fjerne den kommunale støtten til Norsk Luthersk Misjonssambands aktiviteter for barn og unge. KrF-er frykter andre kristne ­aktører blir med i dragsuget. Det skriver avisen Dagen.

Saken gjelder NLMs barne- og ungdomsarbeid, som inntil nå har mottatt 30.000 kroner i årlig støtte fra Stavanger kommune. KrF-politiker i Stavanger, Anne Kristin Bruns, sier til Dagen at hun ikke tror NLM blir de eneste som mister støtten.

Grunnen til debatten er NLMs nye retningslinjer som åpner for å frata personer medlemskapet under visse vilkår. Misjonssambandet mener imidlertid at det hele skyldes en misforståelse som avisen Vårt Land er ansvarlig for.

Torsdag 22. oktober publiserer Vårt Land saken «Slik kan de «tukte» medlemmene sine» . Den fortalte om NLMs nye retningslinjer som for første gang åpner for å medlemmer kan bli fratatt medlemskapet.

Tittelen på førstesiden var «Vil ekskludere medlemmer på grunn av livsførsel». Dette fikk flere i NLM til å reagere kraftig. Daglig leder i NLM Norge, Kåre Johan Lid, som var intervjuet i saken, mente titlene var feilaktige.

– Hvis noen aktivt motarbeider vårt grunnleggende ståsted kan det være hensiktsmessig å ha eksklusjon som en slags sikkerhetsventil. Noe annet er det ikke snakk om, skrev Lid i et debattinnlegg i samme avis.

Saken ble plukket opp av flere medier, deriblant Stavanger Aftenblad. En måned etter saken stod på trykk i Vårt Land, ble den et tema da politikerne skulle fordele driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid i kommunen.

Aps gruppeleder i Stavanger bystyre, Dag Mossige, hadde lest sakene og foreslo i følge Dagen å be kommunedirektøren vurdere mulighetene for å droppe støtte til NLMs aktiviteter på bakgrunn av saken.

Dagen skriver at de også foreslo en gjennomgang av alle organisasjoner som mottar støtte, for «å vurdere om de driver i strid med kommunens verdier».

Forlaget ble vedtatt med støtte fra Rødt, Høyre og Frp.
Til avisen Dagen sier Mossige at det er en prinsippsak og en gylden mulighet til å teste om organisasjoner som ekskluderer medlemmer kan motta støtte fra kommunen:

 Dette er en prinsippsak for oss. Særlig fordi det er snakk om barne- og ungdomsarbeid. Vi har et mantra her i byen om å være åpne og inkluderende, og vi ønsket derfor å finne ut om det var mulig å nekte utbetalinger til organisasjoner som ekskluderer.

Dagen kommenterer overfor Mossige at også han representerer et politisk parti som har en eksklusjonsparagraf, og spør om kommunen bør kutte støtten til Ap også? Til det svarer Mossige:

 Det er forskjell på å bli ekskludert for en seksuell legning, enn at du har gjort noe i et politisk parti som strider mot måten partiet driver politikk på. Det er en sammenligning som er lite hensiktsmessig, mener Mossige som understreker at det er kommunedirektøren som skal konkludere i saken.

I NLM kjenner de seg derimot ikke igjen i Arbeiderpartiets tolkning av de nye retnings- linjene, og daglig leder i NLM, Kåre Johan Lid, forklarer det slik til Dagen:

 Vi har ikke noe imot homofile mennesker. Det vi ønsker er at alle som har fulle rettigheter i våre menigheter, skal jobbe for vårt formål.

Bystyremedlem i Stavanger, Anne Kristin Bruns (KrF), reagerte på at NLMs retningslinjer ble brukt som et argument i fordelingen av midler til barn og unge.

Hun mener forslaget vil ramme mange kristne aktiviteter i Stavanger – ikke bare NLMs, og stemte mot Aps forslag: Hun sier til Dagen:

Dette er jo bare det første steget. Jeg tror kirkene og menighetene må begynne å innstille seg på at de ikke vil få støtte til alt man driver med. Dette ser ut til å være en trend.

Hun mener saken viser at det er en forskjellsbehandling av aktørene i kommunen.

Jeg synes det blir for mye kontroll. Vi skal selvfølgelig se søkerne i kortene når vi fordeler støtte, men det må ikke bli en mistenkeliggjøring.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary