KrF ønsker ikke betaling for eggdonasjon

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

KrFs Geir Jørgen Bekkevold er svært kritisk til staten skal betale kvinner for å donere egg. Han sier til Vårt Land at en slik betaling vil være et linjeskifte,  at vi da innfører økonomiske motiver som er noe helt nytt i Norge. Han mener at bare det å diskutere det er grunnleggende problematisk.

Skal kvinner få 10.000 eller 5.000 kroner for å donere egg? Det er de to alternativene, som Helsedirektoratet har sendt ut på høring med svarfrist 20. januar.

Spørsmålet kommer opp etter at Frp, Ap og SV overkjørte regjeringen og sørget for liberaliseringer i bioteknologiloven i fjor vår – deriblant å tillate eggdonasjon.

Hvordan endringene skal gjennomføres har allerede skapt politisk drama.

Nå advarer lederen i Stortingets helsekomité mot å haste gjennom et så høyt kompensasjonsnivå for å donere egg, som han mener bringer Norge nærmere «kjøp og salg av menneskelige celler».

Det vil være å gjenta feilen fra i fjor vår, da lovendringene ble vedtatt i ekspressfart mens konsekvenser var udebattert, mener Bekkevold.

Han utfordrer særlig SV, som «har vært opptatt av at det ikke skal være noen økonomiske insentiver for å donere»:

– Hvor mener de nivået på kompensasjonen bør ligge? Hvor mener de grensen går mellom kompensasjon og betaling, spør KrF-profilen.

SVs helsetalsmann, Nicholas Wilkinson, mener nøyaktig hva som er en rimelig kompensasjon er «et faglig spørsmål», og sier til Vårt Land

Det er regjeringens og embetsverkets oppgave, sier han, og sender ballen tilbake til regjeringspartiet KrF.

De to beløpene Helsedirektoratet har sendt på høring, er basert på «Stortingets føringer».

Ap, Frp og SV fastslo i komitébehandlingen i fjor at eggdonasjon skal være «altruistisk» og kompensasjonen «nøktern». Den skal dekke utgifter og ulemper, men skal ikke i seg selv være en motivasjon for å donere.

Bekkevold frykter at SV og co. i praksis bidrar til å innføre betaling fremfor kompensasjon.

Han mener et nivå på rundt 10.000 kroner kolliderer med tradisjonen i Norge til nå, som formulert i «Forskrift om håndtering av humane celler og vev». Den slår fast at «enhver donasjon av celler og vev skal være frivillig og vederlagsfri».

Helsedirektoratets veileder til forskriften står det at dette kravet skal «hindre at mennesker avgir celler og vev ut fra økonomiske motiver», påpeker Bekkevold, og sier til Vårt Land:

Jeg vil vite om Ap, Frp og SV la vekt på dette. Vi har ikke betaling ved annen donasjon. I dag kan du donere nyren din. Du får fortsatt bare kompensert for utgifter og ulempe. Jeg tror noe av motivasjonen for betalingen er at det er vanskelig å bygge opp en eggbank uten pengeinsentiver.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir