Metodistkirken i Norge går inn for inkludering av skeive

Foto: Sara Rampazzo fra Unsplash
Foto: Sara Rampazzo fra Unsplash

Metodistkirken i Norge vedtok denne helga å gå inn for full inkludering av skeive, hvilket vil si at homofile skal kunne gifte seg i kirkesamfunnet. Med det trosser metodistkirken sin moderorganisasjon, United Methodist Church. Det skriver avisen Vårt Land.

Audun Westad, hovedstyre i Metodistkirken i Norge, forteller til Vårt Land at man i løpet av helga har arbeidet med å meisle ut et omforent forslag – som til slutt endte med å bli vedtatt med full konsensus.

«Vi vil henstille til biskopen om å sette klagesaker mot prester og diakoner som foretar vigsel av likekjønnede på vent (“held in abeyance”) til kirkens prosess er fullført. I denne perioden forblir prester og diakoner i “good standing”».

– Dette blir jo litt teknisk, men vi har jo ikke egentlig mulighet til å fatte egne vedtak i lærespørsmål. Rent formelt innebærer det at ikke kommer til å sanksjoneres mot prester og diakoner som forretter likekjønnede ekteskap, forklarer han.

Videre forteller hovedstyrelederen at man samtidig jobber videre for at United Methodist Church skal endre sitt standpunkt, slik at praksisen blir kirkerettslig lovlig. På årsmøtet vedtok man også at Utvalg for kirkens framtid skal gjenoppta sitt arbeid. Utvalget har tidligere arbeida med å se på hvordan kirka kan sikre full inkludering og likestilling av skeive.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter