USA: Konservativ høyesterettsdommer vil vurdere gyldigheten av retten til likekjønnet ekteskap

Foto: Nick Karvounis fra Unsplash
Foto: Nick Karvounis fra Unsplash

Den konservative høyesterettsdommeren Clarence Thomas mener at domstolen bør gjennomgå andre rettigheter etter at abortretten ble fjernet.

– Nå er spørsmålet om vår grunnlov egentlig garanterer for alle de rettighetene som våre rettsprosesser gjennom tiden har skapt, sier Thomas ifølge The Washington Post.

Thomas mener domstolen burde gjennomgå retten til prevensjon og retten for likekjønnede par til å gifte seg.

Uttalelsene kommer etter at USAs høyesterett valgte å sette til side den såkalte Roe vs. Wade-kjennelsen som har sikret kvinner føderal rett til abort.

Abort er altså ikke en grunnlovfestet rettighet, men Roe-kjennelsen fra 1973 etablerte en grunnlovstolkning som sa at fri abort følger av retten til privatliv etter det fjortende tillegget til USAs grunnlov.

I 2015 tolket høyesterett det samme grunnlovstillegget til også å tillate ekteskap mellom personer av samme kjønn.

Høyesterettsdommer Thomas og flere av de andre konservative dommerne mener at grunnloven ikke sier noe eksplisitt om denne rettigheten. Derfor burde det være opp til myndighetene i de ulike statene å avgjøre, ifølge Thomas.

Saker som Griswold v. Connecticut – som gir gifte personer rett til å få prevensjonsmidler, Lawrence v. Texas – en avgjørelse om retten til å delta i en privat seksuell handling med samtykke, og Obergefell v. Hodges – retten til ekteskap av samme kjønn – bør tas opp til fornyet overveielse, mener Thomas.

– Intet i høyesteretts avgjørelse i Roe v. Wade, sår tvil om presedenser som ikke angår abort, la Thomas til. – Men vi bør revurdere alle domstolens prosesspresedenser, inkludert Griswold, Lawrence og Obergefell.

Høyesteretts opphevelse av Roe v. Wade bekrefter staten Mississippis rett til å forby abort etter femtende svangerskapsuke, hvilket sto i direkte motstrid med Roe v. Wades imperativ om at statene skal tillate abort inntil fosteret er levedyktig, det vil si omkring 24 uker. Dommen annullerte også avgjørelsen Planned Parenthood v. Casey fra 1992, som bekreftet Roe.

Etter høyesteretts avgjørelse vil abortspørsmålet bli returnert til den enkelte stat. Mest sannsynlig vil de fleste stater med flertall fra demokratene, fortsatt tillate abort frem til fosteret er levedyktig, altså omkring 24. svangerskapsuke. Flere republikansk styrte stater har begrensede abort-rettigheter i forhold til Roe v. Wade-presedensen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter