Metodistkirken beklager overfor LHBTIQ-personer

Foto: Matthew Henry fra Unsplash
Foto: Matthew Henry fra Unsplash

Under Årskonferansen til Metodistkirken i Norge, som ble avholdt digitalt fredag kveld, ble det vedtatt at kirken skal komme med en beklagelse overfor LHBTQ+ personer for den urett kirken har begått mot dem. Det skriver Vårt Land.

Det var medlem av Metodistkirkens menighet i Trondheim, Ole-Einar Andersen, som fremmet forslaget om at kirken skulle beklage og si unnskyld.

– Nødvendigheten av en slik unnskyldning sier seg selv i 2020 om vi skal bevare troverdigheten som kirke, sa Andersen i en video-presentasjon av forslaget sitt.

Andersen hadde formulert en unnskyldning i sitt forslag, men flere av delegatene tok til orde for at det var kirkens ledelse og hovedstyre som burde formulere denne.

Dette ble vedtatt i en avstemming.

Flere delegater framhevet likevel en setning i Andersens forslag som et godt utgangspunkt for ledelsen:

«Vi erkjenner at vi gjennom fordømmende holdninger og handlinger har påført medmennesker stor skade, smerte, sorg og lidelse, i strid med evangeliet om Guds ubetingede nåde og kjærlighet til alle.»

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter