LHBTIQ-par får ikke katolsk velsignelse, Gud kan ikke velsigne synd

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Et dokument som Troskongregasjonen i Vatikanet publiserte mandag, sier at LHBT-par ikke kan bli velsignet av en katolsk prest.

Pave Frans har godkjent avgjørelsen selv om han tidligere er blitt oppfattet å uttrykke seg rundere om likekjønnet samliv enn sine forgjengere, melder Religion News Service.

«Siden velsignelse av personer er forbundet med sakramentene, kan velsignelser av homoseksuelle forhold ikke bli tillatt» heter det i dokumentet som er signert av kardinal Louis Ladria som leder Troskongregasjonen.

Avisen Dagen skriver at det fremholdes at velsignelse av likekjønnede par «ville innebære en grad av imitasjon eller analogi med ekteskapsvelsignelse» som er ekslusivt for én mann og én kvinne. Derfor kan heller ikke par som er skilt, gjengift eller seksuelt aktive utenfor ekteskapet bli velsignet.

Tyske biskoper er blant de som har diskutert mulighetene for at katolske prester kan medvirke ved velsignelse av likekjønnede par.

Skaperens plan

Det ferske dokumentet fra Vatikanet avviser at det vil være diskriminerende at kirken ikke velsigner relasjoner mellom par av samme kjønn. Man mener slike forhold ikke er i samsvar med Skaperens plan.

«Gud kan ikke velsigne synd», heter det, men Gud kan velsigne et syndig menneske «slik at han kan erkjenne at han er del av (Guds) plan for kjærlighet og la seg selv bli forvandlet av (Gud)», sier dokumentet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

Ankedommen mot Päivi Räsänen faller i dag

I starten av september behandlet ankedomstolen i Helsingfors saken mot tidligere partileder og innenriksminister Päivi Räsänen. Räsänen, som fortsatt er medlem av den finske riksdagen