Leder i Frelsesarmeen i Sverige går ut mot norsk ledelse

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

I et intervju med Vårt Land går lederen i Frelsesarmeen i Sverige, Clive Adams, kraftig i rette med det som ledelsen i Norge har latt skje. Han sier at Frelsesarmeen kun har ett offisielt syn på hva som er en akseptabel ramme for seksuelt samliv, og det er ekteskapet mellom mann og kvinne. I november fortalte Vårt Land at en person som lever i likekjønnet ekteskap, har fått bli soldat i Frelsesarmeen i Norge.

Likevel avviser den norske ledelsen at retningslinjene har endret seg. Bente S. Gundersen, nestleder i Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, hevdet overfor Vårt Land at innenfor rammene av det internasjonale regelverket, har det alltid vært opp til lokalt skjønn hos korpsleder og pastoralråd hvem som kan bli soldat.

Nå sier Clive Adams, som er leder for Frelsesarmeen i Sverige og Latvia, at denne uttalelsen i Vårt Land ikke er korrekt.

 Frelsesarmeens syn på likekjønnede forhold og hvem som kan bli soldat, har ikke forandret seg, og det kan ikke tolkes på lokalt plan slik det står i den norske avisa, sier Adams i et intervju med den svenske avisa Dagen.

– Jeg har vært i kontakt med internasjonale ledere i Frelsesarmeen og fått bekreftet at det jeg sier er Frelsesarmeens standpunkt: Alle må forholde seg til samme regler.

Han sier samtidig at Frelsesarmeen diskuterer synet på homofile forhold på ulike nivåer i organisasjonen, også internasjonalt. Det beskriver han som vanskelige samtaler, men at Frelsesarmeen er langt unna å begynne å snakke om å forandre standpunkt.

– Jeg tror vi må snakke om hvordan vi forholder oss til mennesker som er dypt såret over hva kirken står for, samtidig som vi har et standpunkt på bakgrunn av hva Bibelen sier. Vi vil være et inkluderende samfunn, samtidig som vi står for våre grunnverdier. Det er en utfordring.

Kan være medlem uten å være soldat

Clive Adams sier at han tror det finnes mennesker som ikke er frelsesarmesoldater fordi de er homofile, men understreker samtidig at det er mye annet du også må avstå fra dersom du vil være soldat, for eksempel å drikke alkohol eller leve i heteroseksuelle samboerskap.

– Jeg tror også at det finnes mennesker som er homofile, men som har valgt å akseptere Frelsesarmeens regler og som derfor er soldater, sier Adams.

Han sier også at det er mulig å være medlem i Frelsesarmeen uten å være soldat.

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen i Norge, sier Frelsesarmeen ikke har noen kommentarer ut over det de sa til Vårt Land i forrige runde.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Eyestetix Studio fra Unsplash

Intervju med prest Jan Bygstad

Kanal 10 og Marita Moltu møter prest i DELK, Jan Bygstad i programmet Kanal 10 Kveld der temaet er vår tids seksuelle revolusjon, og spesielt