Forbud mot “homoterapi” kommer i 2021

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Likestillingsminister Trine Skei Grande lover vedtak av forbud våren 2021, det kom fram i Stortingsdebatten 11. desember.

Vårt Land skriver:

Stortingsdebatten om forbud mot homoterapi utviklet seg nemlig til en tverrpolitisk stormønstring i fordømmelse av konverteringsterapi. Også talere fra regjeringspartiene takket for forbudsforslaget – og var i sak enige med forslagsstillere i Ap og Miljøpartiet De Grønne. Forslagene ble likevel nedstemt i 20.30-tiden onsdag kveld.

KrFs Jorunn Gleditsch Lossius var enslig motstemme i starten. Hun gikk tydelig i rette med forbudsønsket – også det som ble fremsatt fra egne regjeringskolleger.

– KrF tar sterk avstand fra aggressive forsøk på å endre folks legning. Det er galt, det skal ikke skje og vi vil også jobbe for at dette ikke skal skje.

– Men det er tungtveiende og saklige grunner til ikke å innføre forbud. Vi står i fare for å strekke verdier – som trosfriheten og ytringsfriheten. Hvis staten skal gå inn og regulere sjelesorg og forbønn i trossamfunn og begrense hva som er lov å samtale om, vil det bety en svekkelse av tros- og ytringsfrihet, sa Lossius.

Et stormløp fra røde – Ap jaktet på tvil om regjeringens utredning

I nær tre timer bølget debatten og ble til slutt mer og mer følelsesladd, selv om resultatet var gitt på forhånd. For etter uker med strid om konvertering innad i regjeringen, løste regjeringen egen knipe med å foreslå utredning av forbud mot konverteringsterapi i et brev til Stortinget.

KrF ble overkjørt av kollegene, men slapp dermed å stemme mot regjeringen onsdag kveld. Aps og SVs stormløp mot regjeringen handlet i hovedsak om anklager og tvil: Taler etter taler sådde tvil om forbudet egentlig kom – fordi regjeringen spriker innad.

Tydelig likestillingsminister – Grande for første gang med klart løfte om forbud

Men likestillingsminister Trine Skei Grande slo for første gang tydelig fast at forbud er på vei. Meldingen hennes i stortingssalen sjokkerte KrF, som gikk åpent i rette med henne etterpå.

– Jeg håper å ha et lovforslag foran dere våren 2021, sa Grande til det store, utålmodige flertallet i salen.

Aps Anette Trettebergstuen borret likevel i hvorfor ikke Stortinget kunne vedta forbud der og da. Men Grande gjennomgikk hvordan flertallet i regjeringen vil jobbe frem terapiforbudet:

– Det er soleklart at vi må gå gjennom lovene. Den gjennomgangen gjør vi neste år. Vi kan ikke lene oss på andre og kan ikke styre gjennom et anmodningsvedtak i Stortinget. Så legger vi frem et forslag i 2021.

KrF-Grøvan overrasket over «forbud, uansett»

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan distanserte seg etterpå fra Grandes opplegg og var overrasket:

– Jeg trodde at den bebudede utredningen skulle avklare en del hull i dagens lovverk som betød at man ikke kunne si nei til tvang med loven i hånd. Men svarene vi nå har fått, viser at uredningen skal føre til forbud, uansett. Det styrker KrFs tro på at det var riktig å markere uenighet mot utredning.

Grøvan gikk som partifelle Lossius tungt ut for å forsvare at KrF ikke godtar at noen utsettes for tvang eller press i spørsmålet om homoterapi. Trosfrihet betyr ikke å påføre andre noe mot sin vilje.

Tre strake timer – slik var kappgangen til Stortingets talerstol

Men etter høstens debatt og VGTVs serie gikk politikere i alle andre partier tøft ut mot praksisen enkelte trossamfunn driver. I hele tre timer entret partiprofiler og «menige» representanter etter tur talerstolen med varsko mot praksisen. Mange takket de homofile som hadde stått frem.

Aps og SVs folk var krassest:

– Det er avdekket omfattende, organisert sosial kontroll mot skeive i enkelte trossamfunn. Det vi vet, er at dette ikke er terapi. Vitenskapen er helt tydelig på at man ikke kan forandre enkeltes seksuelle orientering, sa saksordfører og SV-talsmann, Freddy André Øvstegård.

Sp vil sikre trosfrihet, men….Og Giske var hyppig i ilden

Sps talskvinne poengterte at partiet sterkt vi hegne om trosfrihet, men gikk også hardt ut for et raskt forbud:

– Vi ser alvorlige forsøk på sosial kontroll. At legning kan endres slik, tar Sp sterkt avstand fra. Det er brudd mot menneskerettighetene, sa Åslaug Sem-Jacobsen.

Aps Trond Giske gikk flere ganger hardt ut mot at regjeringen spriker – og at fremgangsmåten før et forbud var unødvendig.

Men KrFs regjeringsvenner gikk nesten like tøft ut mot homoterapi

Oppløpet mot homoterapi høstet nesten like mange sterke stemmer fra borgerlig side. Venstres talsmann, Grunde Almeland, takket opposisjonen for at de hadde en hel mengde av LHBTI-spørsmål på dagsorden.

Frps Sivert Bjørnstad var krass. VG-serien om homoterapi «hadde rystet ham dypt».

– Jeg innrømmer at mitt parti ikke alltid har gått fremst i toget for skeives rettigheter. Det tror jeg mange i mitt parti angrer på i dag, sa han og fortsatte:

– Noen mener saken handler om religionsfrihet, men det stemmer ikke. Om religionsfrihet legitimerer en praksis som skader unge mennesker, er et en feil med måten vi praktiserer religionsfrihet på.

«Det er noe alvorlig sykt»

– Det er noe alvorlig sykt med hele konseptet om konverteringsterapi, lød det fra partifellen Åshild Bruun-Gundersen.

Høyre-talskvinne Kristin Ørmen Johnsen sa at det eneste sikre man vet om konverteringsterapi, var at det bidrar til «depresjon, skam og i verste fall selvmord».

– For meg handler det ene og alene om maktmisbruk. Herr president, Høyre er helt enig i nødvendigheten av å utrede et forbud, sa hun.

Etter to timer ble debatten bare tøffere og tidvis svært følelsesladd:

– KrF foreslo i sin tid forbud mot røyking innendørs bør være forbudt. Men brudd på menneskerettigheter er helt greit, sa Aps Trettebergstuen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter