Kunnskapsdepartementet med veileder om ansettelser ved friskoler

Foto: Kaleb Tapp fra Unsplash
Foto: Kaleb Tapp fra Unsplash

Mange kristne friskoler stiller krav til samlivsform ved ansettelse. I 2018 sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at dette er i strid med loven, med unntak av lærere som deltar i religionsundervisningen.

Nå har Kunnskapsdepartementet laget en ny veileder som tilbakeviser Isaksens utspill om lovverket for ansettelse ved friskoler, godkjent på grunnlag av livssyn. Det skriver Vårt Land.

Jan Erik Sundby, generalsekretær i Kristne friskolers forbund, sier til Vårt Land at den nye veilederen gjør det klart at skolen formidler sine verdier gjennom flere ansatte enn lærere i kristendom og religion.

– Skolens verdigrunnlag kommer til syne i mange fag.

Dermed kan skolene stille krav om samlivsform også til ansatte som ikke direkte underviser i religionsfag.

Sambåndet har tidligere skrevet om saken.

Kunnskapsdepartementet er tydelig på at det i utgangspunktet er ulovlig å nekte jobb til eksempelvis personer som har giftet seg på nytt eller som er i likekjønnede forhold. Men det finnes unntak:

«Forskjellsbehandling som er religiøst begrunnet kan imidlertid være saklig, nødvendig og forholdsmessig, og dermed være lovlig», står det i veilederen.

Dette er reglene

  • Nekting av ansettelse eller oppsigelse av homofile i forhold eller gjengiftede er forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Forskjellsbehandling som er religiøst begrunnet kan imidlertid være saklig, nødvendig og forholdsmessig, og dermed være lovlig
  • Eierne av friskoler kan derfor stille krav om samlivsform til ansatte som formidler skolens verdier til elevene.
  • Skolene er selv ansvarlige for å dokumentere at forskjellsbehandlingen er lovlig.
  • Kilde: Kunnskapsdepartementet

Forskjell på kristendomslærer og vaktmester

Veiledningen kartlegger relevante bestemmelser i likestillings- og diskrimineringsloven, som friskolene må må følge i ansettelsessaker.

Petter Olsen er medieleder i Indremisjonsforbundet, som driver mange friskoler. Han tolker veilederen dit hen at det ikke kreves at skolene gjør noen endringer.

– Veilederen bekrefter og legitimerer dagens ansettelsespraksis, sier han.

For at skolene skal kunne stille krav til samlivsform, må stillingen innebære å synliggjøre skolens verdigrunnlag til elevene, står det videre i veilederen.

«Det er ikke altså ikke adgang til å stille krav til samlivsform for de ansatte i virksomheten uavhengig av hvilke oppgaver de er ansatt til å utføre», kommer det frem av veilederen.

Petter Olsen trekker frem kjøkkenarbeidere og vaktmestere som stillingstyper der skolene ikke uten videre kan stille krav om samlivsform. Men hvis en vaktmester i tillegg holder andakter ved skolen, blir saken en annen, ifølge han.

Uklart fra kunnskapsministeren

Det skapte sterke reaksjoner da rektoren ved Gjennestad videregående skole i desember 2017 sa opp stillingen fordi han ville inngå et likekjønnet ekteskap. Normisjon, som driver skolen, anerkjenner ikke homofile ekteskap.

I den påfølgende debatten sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at det bare er i «stillinger der arbeidstakeren deltar i religionsundervisningen» at det kan stilles krav om samlivsform til ansatte.

Kunnskapsdepartementet opplyser at denne debatten er blant forholdene som skapte behov for å utarbeide veilederen.

Må vurderes enkeltvis

Sundby i Kristne friskolers forbund mener at Kunnskapsdepartementet kunne vært enda tydeligere på at det er lovlig å stille krav om samlivsform til skoleledelsen, som ifølge Sundby ofte er med på å formidle skolens verdier.

Statssekretær Anja Johansen (V) skriver i en e-post til Vårt Land at ansettelseskrav til skoleledelse må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

– I arbeidsforhold må det blant annet konkret vurderes om skolens holdning til seksuell orientering er av avgjørende betydning for hvordan skolen vil vurdere en arbeidssøkers evne til å utøve arbeidet eller yrket, skriver Johansen.

– Hvorfor tenker dere at den nye veilederen er nødvendig?

– Det er bare i noen få, helt spesielle tilfeller, at forskjellsbehandling i en virksomhet som drives av et trossamfunn eller har et religiøst formål, vil være lovlig. Siden slik praksis ikke er regulert i friskoleloven, som regulerer friskolenes virksomhet, men i diskriminerings- og likestillingsloven, ville vi utarbeide en egen veileder for skolene om de aktuelle bestemmelsene, svarer Johansen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter