Usikkert når forslag om et tredje juridisk kjønn foreligger

Foto: Shumilov Ludmila fra Unsplash
Foto: Shumilov Ludmila fra Unsplash

Eksstatsråd Anette Trettebergstuen mottok en omfattende utredning om en tredje juridisk kjønnskategori dagen før hun gikk av i fjor sommer. Den inneholdt hele fem forskjellige modeller for et tredje kjønn.

Parkerte Støre-regjeringen arbeidet etter Trettebergstuens sorti som kultur- og likestillingsminister?

Nei, forsikrer hennes etterfølger, Lubna Jaffery – som selv ivrer for en ny kjønnskategori. Men det hele vil ta tid:

– Det må komme noe i 2025, sier kultur- og likestillingsminister Jaffrey til Vårt Land.

Hun kan ikke gå i detalj om hva «noe» er: Et forslag til en ny kjønnskategori – eller tiltak på feltet?

I Aps stortingsgruppe er det flere som helst vil at dagens tokjønns-modell skal forbli som den er. Det viser Vårt Land-gjennomgang av svar Aps egne representanter ga før valget i 2021.

Hurdalsplattform sa null. Så bestilte statsråden en utredning

Vårt Land skriver at Støre-regjeringens plattform fra Hurdal sa null og niks om innføring av et tredje kjønn i Norge. Likevel gikk det bare kort tid før den da ferske likestillingsministeren Trettebergstuen ba om en utredning av temaet. Den fikk hun fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 22. juni i fjor.

Vårt Land omtalte i februar i fjor en delrapport fra arbeidet, der fem ulike modeller for et tredje kjønn ble gjennomgått. Etter at Jaffery ble likestillingsminister, har det ikke kommet opplysninger om hva regjeringen gjør med rapporten.

Forklaringen? Kultur- og likestillingsdepartementet er forsinket. Ansatte har mye å gjøre:

Planer mot samehets og muslimhets. Så tredje kjønn

– De med ansvaret for feltet har i tillegg måttet påta seg to andre oppgaver: En handlingsplan mot samehets og én mot muslimhets. Derfor må vi komme tilbake til spørsmålet om et tredje kjønn, forklarer Jaffery.

I tillegg påpeker hun at tematikken er omfattende. Et av alternativene fra utredningen er å inkorporere et tredje juridisk kjønn i all lovgivning.

– Det vil i så fall ta lang tid, bemerker statsråden.

– Vi er fortsatt litt i startgropen etter at Bufdirs utredning kom, vedgår hun.

Fremstøt for tredje kjønn

  • Begrepet det tredje kjønn benyttes om mennesker som ikke anses eller anser seg for å være mann eller kvinne. Minst 16 land skriver ut pass til innbyggerne sine uten å kreve rubrisering som mann eller kvinne.
  • Før Støre-regjeringen tok fatt, har Stortinget over år behandlet flere representantforslag om en tredje kjønnskategori i Norge. Alle er blitt nedstemt.
  • Venstre, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne gikk i 2021 til valg på en tredje kjønnskategori. For Ap er det å vurdere en tredje kjønnskategori gjeldende politikk.

Stortingssak? «Det kan jeg ikke love»

Men kulturminister Jaffery ser likevel for seg neste vår – Stortingets siste sesjon før valget – som tidspunktet for et fremstøt fra regjeringen om et tredje kjønn.

– Vil Stortinget da få en sak til behandling?

– Det kan jeg ikke love, svarer statsråden.

– Vi får komme tilbake til hvordan vi skal jobbe med dette: Først må spørsmålet gjennom en avklaring i regjeringen, men vi skal uansett komme tilbake til Stortinget i 2025, opplyser hun.

Hun gir igjen melding om sitt personlige ståsted i saken, slik hun gjorde i et Vårt Land-intervju forrige sommer:

– Det er ingen hemmelighet hva jeg selv mener: At man skal innføre et tredje juridisk kjønnskategori i Norge. Jeg ønsker å jobbe for dette.

Mer enn to kjønn? Ikke alle i Aps leir er enig i det

Men i Aps egen stortingsgruppe er det flere av dagens representanter som har fortalt velgerne at dagens to kjønnskategorier bør være som de er.

Vårt Land har gjennomgått hva alle dagens 48 Ap-representanter på Stortinget svarte om denne påstanden i VGs valgomat: «Vi har to juridiske kjønn i Norge, mann og kvinne, og slik bør det forbli».

  • Syv sa seg «litt enig» i utsagnet om å holde fast ved to kjønn – tre svarte «hverken eller».
  • Et stort flertall av «litt uenig» at tokjønnsordningen bør forbli – mens bare fem av dagens 48 var «helt uenig» dette.

I Sp sitter endringer langt inne

I valgomaten flagget stortingskandidater i alle partier synspunkter overfor velgerne på et 40-talls spørsmål. Hos Aps regjeringspartner Sp er holdningen klart mot å rokke ved dagens to juridiske kjønn. Bare to av Senterpartiets 28 representanter sa før valget seg «litt uenig» i tokjønnsordningen bør forbli.

Både på regjeringshold og sentralt i Sp sitter det langt inne å la Ap få gjennomslag i et lovforslag om et tredje kjønn, skrev Vårt Land i fjor vår.

Men Sps familie- og likestillingspolitiske talskvinne, Åslaug Sem-Jacobsen, uttalte i mars i fjor at hun ønsket stortingsbehandling av et tredje juridisk kjønn. Hun ba også Sp la være å stoppe et slikt forslag.

Det er ingen hemmelighet hva jeg selv mener: At man skal innføre et tredje juridisk kjønnskategori.

—  Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Blå partier hadde dør på gløtt

Venstre-talsmann på feltet, Grunde Almeland, har flere ganger uttalt at han tror Støre-regjeringen kommer til å putte forslaget om et tredje kjønn i skuffen. Han har etterlyst mangel på politisk vilje.

Men flere stortingspartier har døren på gløtt for en nyordning: Høyre og Frp ville i en stortingsinnstilling fra desember 2022 avvente Bufdir-utredningen, som Jafferys departement nå skal gi sitt svar på.

Både SV, Rødt, MDG og Venstre ønsker innført en tredje juridisk kjønnskategori.

De gikk gjennom fem modeller for et tredje kjønn

Utredningen fra Bufdir som Jaffery kan skape politikk av inneholdt en gjennomgang fra Advokatfirmaet Lund & Co. Juristene der skisserte hele fem mulige modeller for et tredje kjønn:

  • En X i passet – reservasjon mot å oppgi å være mann eller kvinne.
  • Registrering under en tredje kjønnskategori i folkeregisteret.
  • Plusse på et sett lovmessige rettigheter på folkeregistreringen.
  • Rydde bort henvisninger til kjønn i dagens lovverk.

Siste alternativ var mulige kombinasjoner fra de fire modellene.

Har Sp i regjering en fot på bremsepedalen?

Likestillingsminister Jaffery poengterer at utredningen som regjeringen fikk i fjor er omfattende og kan forme politikk utover dagens regjeringsperiode.

– Har Sp i regjering satt en fot på bremsepedalen?

– På ingen måte, svarer Jaffery.

Hun påpeker at hun har nær kontakt med Sp-ansvarlig for saksfeltet på Stortinget.

Regjeringssjefen selv, Jonas Gahr Støre, sa til Vårt Land i april 2023 at Aps verdier gjør det feil å la spørsmålet om et tredje kjønn ligge.

– Det er i tråd med vårt verdigrunnlag å gå inn i det temaet. Vi vil få det grundig belyst, slik at vi kan ta en god beslutning. Om det danner grunnlaget for at regjeringen kan fremme et felles forslag, får vi vurdere.

 

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter