Transkvinne feiret sin identitet som kvinne i Hoff kirke

Foto: Frederik Falinski fra Unsplash
Foto: Frederik Falinski fra Unsplash

Vårt Land har tidligere fortalt historien til Elin Stillingen som både kommet ut som kvinne og som kristen. Stillingen har i samarbeid med Stein Ovesen, prost i Den norske kirke på Toten, utarbeidet en liturgi for å bekrefte transpersoner sin identitet og nye navn i en kristen sammenheng.

Den16. juli fant det sted en gudstjeneste der hennes nye identitet ble feiret i Hoff kirke. Navnet på markeringen var Elin sin navneseremoni. Det er Vårt Land som skriver dette.

Vårt Land skriver at for prost Ovesen er frihet et viktig nøkkelord i seremonien han skal til å lede.

– Jesus har gitt oss frihet og vi må våge å gi den til andre. Elin skal få frihet til å være den hun er og hvile i at vår Herre tar henne imot, sier han.

Prosten forteller at han har fått mange positive tilbakemeldinger på liturgi-forslaget og at noen andre prester har etterspurt liturgien for å selv kunne ta denne i bruk. Han har også fått enkelte negative tilbakemeldinger på arbeidet sitt.

– Ikke alle er like glade. Det er leit at ikke alle kan glede seg over mangfold, sier Ovesen.

På gudstjenesten fortalte prosten forsamlingen at ikke alle er så glade for at denne samlingen finner sted. Likevel vil han understreke at han mener at Guds vilje er at alle skal forenes og at mennesker ikke bør splittes av verken hudfarge, kjønn eller andre lignende faktorer.

Prosten forteller at Elin Stillingen nå vil bli en del av en både ærefull og hellig tradisjon. Dette fordi Gud gjennom Bibelen også har gitt nye navn til en rekke mennesker.

Han nevner både Abraham og Sarah som eksempler.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter