Kristne profiler tar et oppgjør med tidligere holdninger

Foto: Aaron Burden fra Unsplash
Foto: Aaron Burden fra Unsplash

Vårt Land hadde 29. juni en sak der de rettet søkelyset på hvordan ulike kristne profiler  tar et oppgjør med sine gamle negative holdninger til homofilt samliv etter terroren i Oslo. Her er artikkelen:

Pastor og forfatter Erik Andreassen i Oslo misjonskirke Betlehem la lørdag ut et Facebook-innlegg med støtte til ofrene etter masseskytingen:

«Jeg tenkte gjennom natten der jeg var på hytta at nå var det kanskje på tide å gå i min første Pride-parade», skrev Andreassen.

Da paraden på lørdag ble avlyst, ønsket pastoren å kunne være til stede under markeringen som ble planlagt på Rådhusplassen mandag. Også den ble avlyst.

– Jeg ville delta for å vise støtte til mine venner som er homofile, og som ofte må kjenne på kroppen at det ikke er helt trygt, sier Andreassen til Vårt Land.

Man kan ikke alltid komme med forbehold

—  Erik Andreassen, pastor i Oslo misjonskirke Betlehem

Ingen tid for forbehold

I Facebook-innlegget hadde Andreassen likevel et forbehold:

«Fortsatt like kritisk til mange av de politiske ståstedene til FRI, en del av elementene i Pride og like interessert å diskutere viktige og komplekse spørsmål om kropp, seksualitet og tro, som før», skrev Andreassen.

Dette fikk han reaksjoner på av en homofil venn som var til stede under angrepet. Vennen lurte på om han ikke «for en gangs skyld kunne vise støtte uten forbehold».

– Det ser jeg nå at jeg gjerne skulle gjort. Man kan ikke alltid komme med forbehold, sier pastoren.

Vil gå i Pride-parade

– Kommer du til å gå i Pride-paraden neste år?

– Det har jeg lyst til. Jeg ønsker å være med ved neste mulige anledning til å vise solidaritet.

– Har du endret meninger etter masseskytingen?

– Jeg mener at det jeg sto for før fredag er like holdbart nå. Men jeg tar innover meg at det fortsatt trengs å kjempes for frihet og trygghet.

Akkurat nå vil Andreassen likevel ikke komme med noen forbehold. Han poengterer at ingen skal trenge å være redd for å være skeiv.

– Det er en utrygghet som de har kjent på lenge. Det er ikke noe nytt. Helgens hendelser bør føre til at vi tar det mer innover oss, sier Andreassen.

Viktig å gi et tydelig signal

Rektor ved VID vitenskapelige høgskole Bård Mæland skrev mandag en tekst på VIDs egne hjemmesider for å tydeliggjøre høyskolens standpunkt.

«Noen flere av oss trenger nå å ta tydeligere stilling til alle menneskers rett til å elske dem de vil, og sikre et kulturelt, sosialt, psykisk og fysisk vern rundt denne friheten. For det trengs, og det har skeive visst altfor godt altfor lenge!» skrev Mæland.

Jeg tror det er mange fortellinger som vi trenger å grave litt mer i

—  Bård Mæland, rektor ved VID vitenskapelige høyskole

Rektoren forteller til Vårt Land at høyskolen har hatt en tydelig profil og gått flere ganger i Pride-tog siden den ble etablert i 2016. Etter helgens terror mente han det var viktig å tydeliggjøre VIDs ståsted enda mer.

Mæland ville også sende et signal om at VID ønsker å arbeide dypere med egne holdninger og historie, og ikke bare skifte til regnbue-logo i juni. Selv om VID ble stiftet i 2016, er institusjonene som inngår i VID eldre.

– Enkelte av høyskolene har stått i en tradisjon som har vært restriktiv og kritisk til homofilt samliv og likekjønnet ekteskap, sier Mæland.

Han understreker viktigheten av at nettopp VID, med en kirkelig tilknytning, gir et tydelig signal.

– Trenger å grave

– Jeg tror det er mange fortellinger som vi trenger å grave litt mer i. Det er viktig at vi går inn i det, for å erkjenne hva vi har vært med på og hvilke historier våre institusjoner inngår i, sier Mæland.

VID-rektoren mener erkjennelse er nødvendig for å motvirke skam, og styrke menneskers stolthet over egen seksualitet og identitet.

– Jeg beklager at jeg selv har vært med i sammenhenger som i praksis har problematisert homofilt samliv og forsinket en teologisk og kirkelig anerkjennelse av skeive og deres kjærlighet, sier rektoren.

Mæland peker på ulike uttalelser og holdninger i Kirke-Norge som har diskutert det moralsk riktige ved homofili. Han forteller at VID i høst skal gjennomgå et «systematisk verdiarbeid». Her vil det bli relevant å løfte frem erfaringer og historier knyttet til institusjonenes holdninger til skeive.

Følger Støres eksempel

På VIDs hjemmesider trekker rektoren også frem et sitat av statsminister Jonas Gahr Støre fra søndagens minnegudstjeneste i Oslo domkirke.

– Ved dramatiske korsveier som dette kan vi ta noen viktige valg, hver og en av oss – og som fellesskap, sa Støre i sin tale.

VID-rektoren oppfordrer flere til å tenke over dette. Han tror mennesker som vil søke seg til kristne skoler eller melde seg inn i en kristen menighet, vil være opptatt av hvordan institusjonen forholder seg til skeive.

– Jeg tror det er litt for mange som undervurderer hvor opptatt mange er av å få vite hvordan institusjoner og organisasjoner forholder seg til lesbiske, homofile og transpersoner, sier Mæland.

Mæland er tydelig på at det fortsatt er en lang vei å gå for å sikre tryggheten til homofile.

– Dette går ikke over, hvis man skulle tro det.

Da står vi igjen med kjerneverdiene i det kristne budskapet

—  Astrid Sætrang Morvik, prest i Den norske kirke

Ny måte å lese Bibelen

Også prester i Den norske kirke har i helgen følt et behov for å si enda tydeligere ifra hvor de står. Både prest Astrid Sætrang Morvik og prost Frode Askekjær forteller om en holdningsendring blant prester de siste tiårene. De har begge publisert Facebook-innlegg på egne profiler for å vise solidaritet i helgen.

– Jeg tror veldig mange av oss for 30-40 år siden tenkte litt annerledes om Bibelen enn vi gjør nå, sier Morvik.

Hun forteller at det er mye i Bibelen man ikke lenger tar hensyn til fordi det ikke stemmer med samtidens virkelighet.

– Da står vi igjen med kjerneverdiene i det kristne budskapet, som jeg vil si er nestekjærlighet og menneskeverd.

I Facebook-innlegget utdyper hun at «Alle er vi skapt akkurat slik Gud vil ha oss, også de som elsker en av samme kjønn.» Hun beklager også at hun ikke har sagt dette tydelig før.

Møte med skeive

Askekjær forteller at han «var i tenkeboksen ganske lenge» da debatten om likekjønnet vigsel foregikk i Den norske kirke. Nå har han viet tre homofile par.

– Møtet med skeive mennesker har gjort noe med meg, sier Askekjær.

For meg blir dette en solidaritetshandling

—  Frode Askekjær

For begge DNK-prestene har homofile eller lesbiske kolleger hatt mye å si for deres endringer i spørsmålet om likekjønnet ekteskap.

– Det å møte mennesker som er skeive og ikke akkurat kan velge bort sin legning gjør inntrykk, sier Morvik.

Askekjær forteller at han senere i år vil delta i Pride-paraden i Namdal, der han bor og virker som prest.

– For meg blir dette en solidaritetshandling for dem som har opplevd dette, og ikke minst tidligere konfirmanter som har stått frem som skeive. De fortjener støtte, sier Askekjær.

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter