Kristne organisasjoner som mistet pengestøtte klager inn vedtaket

Foto: wirestock fra Freepik
Foto: wirestock fra Freepik

Dagen har tidligere skrevet om kommunestyret i Klepp som vedtok å kutte støtten til konservative kristne.

De nye retningslinjene slo fast at lagene som mottar kulturstøtte må regne alle medlemmer som valgbare til lederverv «uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

Dermed mister konservative menigheter i kommunen over to hundre tusen kroner i årlig støtte til barne- og ungdomsarbeid.

I fjor klaget fem kristne organisasjoner på at de ikke lenger fikk kulturstøtte fra kommunen.

Dette er ifølge Jærbladet; Ungdomsgruppa i Bore bedehus, Klepp kristelige ungdomsforening,Orre yngres,Bedehuset Betania og Fokus hverdagsmenighet.

Ifølge avisen skal Hovedutvalget for samfunn og kultur behandle klagen neste uke.

Kommunedirektøren har innstilt på at klagene ikke skal tas til følge, men sendes videre til Statsforvalteren som skal fatte et endelig vedtak.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Eyestetix Studio fra Unsplash

Intervju med prest Jan Bygstad

Kanal 10 og Marita Moltu møter prest i DELK, Jan Bygstad i programmet Kanal 10 Kveld der temaet er vår tids seksuelle revolusjon, og spesielt