London blokkerer skotsk lov om juridisk kjønn

Foto: Jamie Street fra Unsplash
Foto: Jamie Street fra Unsplash

Skottland-minister Alister Jack i den britiske regjeringen bekrefter mandag kveld at regjeringen vil benytte seg av makten til å blokkere en skotsk lov.

Den skotske loven som ble vedtatt i desember, vil blant annet kutte ventetiden for endring av juridisk kjønn ved kun å kreve at personen selv erklærer kjønnsskifte. Tidligere var det krav om en medisinsk diagnose for kjønnsinkongruens som dokumentasjon.

Skottlands nasjonalforsamling vedtok loven med 86 stemmer for og 39 mot. Loven senker også aldersgrensen for kjønnsskifte fra 18 til 16 år. Det skriver avisen Dagen.

Advarsel fra Edinburgh

Jack sier at han benytter seg av seksjon 35 i Skottland-loven fra 1998. Bestemmelsen lar den britiske regjeringen hindre at en lov trer i kraft dersom de mener den har uheldige konsekvenser for saker der den nasjonale regjeringen har overordnet jurisdiksjon.

– Det er ikke med letthet at jeg har tatt denne beslutningen, sier Jack i en uttalelse.

Han mener den skotske loven ville fått betydelig innvirkning på saker som dreier seg om likestilling over hele Storbritannia.

Beslutningen ventes å utløse en rettslig strid mellom Edinburgh og London. Regjeringen i Skottland har tidligere advart om at den vil motsette seg ethvert forsøk på det den beskriver som undergraving av det skotske parlamentets demokratiske vilje.

Bekymring

The Times meldte i forrige uke at statsminister Rishi Sunak planla å blokkere loven.

Ifølge avisa har britiske ministre fryktet at loven kan føre til at skotske innsatte i engelske fengsler som biologisk sett ble født som menn, men som har skiftet juridisk kjønn, vil kreve å bli satt i kvinnefengsler.

Det er også bekymring for at personer som bytter juridisk kjønn i Skottland, vil ha et annet juridisk kjønn når de oppholder seg i England og Wales.

Noen kvinnerettsaktivister har argumentert med at en slik lovendring kan utgjøre en trussel for kvinner og jenter ved å gjøre det enklere for potensielle seksualforbrytere å få adgang til for eksempel kvinnetoaletter.

Norsk lovendring

Tilhengere av loven sier på sin side at det dreier seg om å styrke transpersoners rettigheter, og at den ikke utgjør noen trussel mot kvinners rettigheter.

I Norge vedtok Stortinget i 2016 en ny lov om endring av juridisk kjønn. Den innebærer at personer som har fylt 16 år, selv kan søke om endring, uten krav til diagnose eller medisinsk behandling.

Land som Irland, Danmark og Argentina har vedtatt lignende lover som gjør det enklere å skifte juridisk kjønn basert på eget ønske.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter