Den engelske kirke: Biskoper vil velsigne – ikke vie likekjønnede

Foto: master1305 fra Freepik
Foto: master1305 fra Freepik

Det er knyttet stor spenning til generalsynoden i Church of England i februar. Den store saken er kirkens lære om ekteskapet og hvordan prester og menigheter skal forholde seg til spørsmålet om likekjønnet vigsel. Det skriver avisen Dagen.

Forslaget i fire punkt

Onsdag klargjorde biskopene i den engelske statskirken hvor de står i dette spørsmålet. House of bishops har landet på et kompromiss:

• De vil komme med en unnskyldning til LHBT-personer for «avvisningen, ekskluderingen og fiendtligheten» de har møtt i kirker og virkningen dette har hatt på livene deres.

• De vil oppfordre alle menigheter til å ta imot likekjønnede par «ureservert og med glede» når de lever i forpliktende parforhold.

• De vil ikke endre kirkens doktrine om ekteskapet som en ordning mellom kvinne og mann.

• De vil komme likekjønnede par i møte gjennom rekke utkast til bønner. Disse kan brukes frivillig i kirker for par som lever i stabile forhold, for eksempel et borgerlig inngått ekteskap eller sivilt partnerskap.

Forslagene framsettes etter en seks år lang prosess kjent under navnet «Living in Love and Faith». De vil bli framlagt i form av en rapport til Kirkens generalsynode, som møtes i London neste måned.

– Avspeiler ulike syn

Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, sier posisjonen «avspeiler ulikheten i synet på seksualitet i Church of England».

Ifølge nyhetsmagasinet Time sier han dette om forslaget biskopene har klart å enes om:

– Det går for langt for enkelte og ikke langt nok for andre.

Church of England

Church of England er moderkirken i de anglikanske kirkesamfunnene og den største kirken i Storbritannia.

Den ble opprettet i 1559.

Den kan enkelt karakteriseres som en mellomvei mellom romersk katolisisme og protestantisme.

Den er statskirke i England, men finansierer for det meste sin drift gjennom donasjoner.

Staten bidrar bare til en viss grad gjennom bidrag til bygninger.

Kilde: Store norske leksikon

 

– Ikke ved veis ende

Kirkens andre erkebiskop, Stephen Cottrell i York, er uttalt tilhenger av vigsel for likekjønnede. Han kaller forslaget «et virkelig steg i riktig retning».

BBC siterer en ikke navngitt «liberal biskop» på at det i møtet mellom biskopene var «en substansiell framgang».

– Det er er under utvikling. Vi er ikke ved veis ende.

En «konservativ biskop» sier det slik, ifølge statskanalen:

– Vi er ærlige på det faktum at vi ikke tenker likt i disse spørsmålene. Men vi har ikke gitt opp å vandre sammen.

– Andreklasses borgere

Biskopenes kompromissforslag blir møtt med skuffelse blant mange som håper at kirken åpner for likekjønnede ekteskap.

– Det etterlater likekjønnede par i et limbo og som andreklasses borgere, sier homofile Charlie Bell (33) til BBC om forslaget.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary