Kristne aktører som støtter forbud mot konverteringsterapi

Foto: Linkedin Sales Solutions fra Unsplash
Foto: Linkedin Sales Solutions fra Unsplash

Den norske kirke ønsker 18-årsgrense

Det er flere kristne aktører som applauderer forslaget – noen mener også at det burde gått lenger.

Blant dem er Oslo bispedømmeråd og nettverket Åpen folkekirke. Disse  ønsker at regjeringen skal utvide forslaget til å bli et totalforbud.

«Vi mener ingen skal bli utsatt for slike overgrep og bli påført skyld, skam og traumer, som kan gjøre folk syke, både fysisk og psykisk», skriver nettverket som er en del av Den norske kirke.

Kirkerådet, Den norske kirkes øverste styringsorgan, har ment at en grense bør setter ved fylte 18 år.

«Fra et skapelsesteologisk ståsted er alle mennesker skapt med en ukrenkelig verdi. Seksuell orientering og kjønnsidentitet er en selvsagt del av dette», heter det i høringssvaret.

KFUK-KFUM ønsker også at definisjonen av konverteringsterapi skal slå fast at «bønn og andre praksiser i et trossamfunn kan være av en slik karakter at de over tid har til hensikt å endre enkeltmenneskers seksuelle legning».

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter