Ingenting om bioteknologi i regjeringsplattform

Foto: Testalize me fra Unsplash
Foto: Testalize me fra Unsplash

I den nye regjeringsplattformen har Ap og Sp landet politikk om abort og på flere andre verdifelt. Det løftes frem store grep for klima og næringsliv – og listes eksempelvis opp distriktsløsninger på detaljnivå.

Men om stridsfeltet bioteknologi er det tomt – beskrivelser finnes ikke. Selv om nytt lovverk ble landet i fjor, kan oppfølging av loven og saker der ny teknikk møter etikk fort skape nye spenninger i Stortinget. Det skriver Vårt Land.

– At ikke noe skrives om bioteknologi, er merkverdig, sier Tone Wilhelmsen Trøen (H), som nå skal lede Stortingets helse- og omsorgskomité.

– Det virker som om de to partiene ikke har klart å samle seg, sier KrFs helsetalskvinne, Olaug Bollestad til Vårt Land.

Da Ap og Sp – sammen med SV – sist forhandlet en regjeringsplattform, uttalte de hva de ville åpne for av nyvinninger på bioteknologifeltet.

Alle utgavene av Erna Solbergs regjeringer fra 2013–21 omtalte bioteknologiens plass i samfunnet: Muligheter teknikk kunne gi – og hva regjeringene ville sette bom for. I Granavolden-plattformen fikk KrF gjennomslag for strengere politikk på feltet.

Vedum: Signalet er stabilitet om bioteknologi

På spørsmål fra Vårt Land om hvorfor den nye regjeringen er den første regjering på lenge som ikke nevner bioteknologi i plattformen, svarerSp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum:

– Hovedholdningen både i Ap og Sp er at vi ønsker gode og brede politiske løsninger. Når man ikke skriver om ting, signaliserer det at man vil ha en stabilitet på området.

Han mener fravær av grenser tyder på stabilitet:

I skjæringspunktet mellom Ap og Sp vil man finne en stabilitet. Når man ikke skriver om ting, signaliserer det at man vil ha en stabilitet på området

Statsminister Jonas Gahr Støre forklarer fraværet av forpliktelser og ord med at Stortinget nylig vedtok nytt lovverk og at mange stridssaker er alt avklart.

– Nå er vi i gjennomføringsfasen, når vi skal gå i dybden, vil vi ta godt hensyn til etiske muligheter og utfordringer, svarer Støre til Vårt Land.

Neppe helt bio-stille i Stortinget

Sist de to partiene regjerte sammen, var det perioder av stillingskrig mellom dem om bioteknologi. Sps daværende helsetalskvinne, Kjersti Toppe, var i flere omstridte spørsmål på kollisjonskurs med Ap.

Støre hadde selv ansvar for bioteknologi i perioden som helseminister fra 2012 til 2013. Da møtte han Sps motstand internt. I dag er Toppe statsråd i den nye regjeringen hans.

En mindretallsregjering – slik Ap/Sp-styret er – kan fort møte representantforslag i Stortinget om endringer i lov eller tillatelser til nyvinninger på feltet. Flere partier har gått til valg på mer liberale utvidelser enn dagens lov tillater.

Strid i biopolitikk

  • Bioteknologi var stridsfelt spesielt mellom Sp og Ap i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjeringer. Også i Erna Solbergs regjeringstid var det fronter.
  • Da sto KrF og oftest Høyre på den ene siden – og Venstre/Frp på den andre.
  • I fjor ble Solberg-regjeringens bioteknologilov overkjørt av et stortingsflertall av Ap, SV og Frp. Det ble blant annet åpnet for eggdonasjon, NIPT-test og tidlig ultralyd.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter