Konservativt nettverk: Forbud mot konverteringsterapi vil skape «KGB-tilstander»

Stopp
Foto: Tim Foster fra Unsplash

Fredag 15. oktober var siste frist for å sende inn høringssvar til regjeringens forslag til regulering av konverteringsterapi – også kalt «homoterapi».

Regjeringen foreslo et forbud for barn under 16 år, men ba om innspill om hvorvidt et forbud også burde gjelde opp til 18 år.

De ønsket også tilbakemeldinger på hvilke følger et forbud vil få for bønn og sjelesorg i religiøse sammenhenger.

Siden forslaget ble lagt ut på høring i juni, har det kommet 256 svar.

Kirkenettverk frykter angiversamfunn

En lang rekke kristne organisasjoner, menigheter og privatpersoner, har svart på høringen.

Flere uttrykker bekymring for hvordan et forbud vil påvirke trosfriheten i Norge.

«Vi advarer mot KGB-lignende tilstander og mener det er en selvfølge at to personer som velger å snakke personlig om seksualitet, skal slippe å bli overvåket og avlyttet – uansett alder», skriver nettverket Frimodig kirke, som tilhører Den norske kirke, i sitt høringssvar.

Flere frykter at et forbud vil kriminalisere samtaler familier har rundt middagsbordet.

«Seksuelle orientering og kjønnsidentitet må også kunne være en del av en god og respektfull samtale mellom foreldre og barn uten at dette blir å regne som «behandlingslignende» og mistenkeliggjøres, eller i verste fall kriminaliseres», mener Misjonskirken.

Det samme fremholder bisperådet i Den katolske kirke.

At forbudet forslås å omhandle både seksuell orientering og kjønnsidentitet, får flere konservative kristne aktører til å reagere.

«Når temaet er kjønnsidentitet, er en sentral problemstilling om den som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori, skal ha anledning til å få medisinsk behandling. Det finnes ingen parallelle problemstillinger når temaet er seksuell orientering», heter det i et felles høringssvar fra Misjonssambandet, Normisjon, Indremisjonsforbundet og DELK.

De anbefaler Kulturdepartementet å revurdere den foreslått lovteksten.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter