Det er våre liv – LHBT+ i kirken

Foto: Drahomir Posteby Mach fra Unsplash
Foto: Drahomir Posteby Mach fra Unsplash

28. og 29 april inviterer Kirkerådet til seminaret  “Det er våre liv – LHBT+ i kirken»på  Granavolden Gjæstgiveri på Gran. I løpet av to dager skal kirken reflektere, lære og lytte til hvordan det har vært og er å være LHBT+-person i kirken.

LHBT+ er en bokstav-forkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Symposiet arrangeres i kjølvannet av Bispemøtets erkjennelse om at kirken har påført homofile og lesbiske stor skade og smerte. Uttalelsen kom i forbindelse med 50-årsmarkeringen for at homofili ble avkriminalisert i Norge.

Dele sine erfaringer

Programmet starter med en gudstjeneste ved preses Olav Fykse Tveit og biskop Solveig Fiske i Nikolaikirken i Innlandet fylke, og utover torsdagen vil det foregå fem ulike panelsamtaler.

Blant annet skal prest Petter Normann Dille dele sine erfaringer om hvordan kirkens politikk og historie har påvirket ham.

Senere på ettermiddagen skal det være en felles samtale hvor alle tilstedeværende skal få stille spørsmål om og reflektere rundt temaer som har blitt snakket om i løpet av dagen.

Arbeidsmiljøundersøkelsen

I 2020 gjennomførte KIFO en arbeidsmiljøundersøkelse for ansatte i kirken med LHBT+-identitet. Det skjedde i samarbeid med FAFO og på vegne av Den norske kirke. Under fredagens program skal resultatene deles.

Det vil også være en samtale mellom kirkelederne på fredag, som vil gi en respons på det som har kommet frem i løpet av helga.

Ifølge Den norske kirkes nettsider er det et begrenset antall plasser, men deler av konferansen kan følges på nett.

Den norske kirke

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

Räsänen frifunnet på alle punkter

I starten av september behandlet ankedomstolen i Helsingfors saken mot tidligere partileder og innenriksminister Päivi Räsänen. Räsänen, som fortsatt er medlem av den finske riksdagen

Foto: Andrew McQuaid fra Unsplash

Første ikke-binære prest i Den norske kirke

– Fram til nå har det bare vært positive tilbakemeldinger. sier Simeon Martha Schiebold til Vårt Land lørdag formiddag. Fredag ettermiddag publiserte Aftenposten et intervju med presten