Leder for presset skolestyre i Virginia innrømmer feil

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Scott Ziegler fra Loudoun County School Board kryper til korset og innrømmer at skoledistriktet han leder har mislyktes i å skape et trygt miljø for sine elever. Han innrømmer også at skolestyret har skjult seksuelle overgrep mot elever, men hevder dette ikke skjedde med hensikt.

Document skrev nylig om den betente saken fra Virginia. Scott Smith, faren til en 14 år gammel jente som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep på skolen av en gutt i skjørt, møtte opp på et møte i distriktets skolestyre for å undersøke hva skolene gjorde for å beskytte hans datter og andre elever. Men i stedet for å bli hørt, ble han trakassert av en aktivist, og arrestert for å ha forstyrret ro og orden.

Men det ble verre: Filmen av arrestasjonen ble spredt over hele landet, som en del av en kampanje for å behandle foreldre som protesterte mot den nye skolehverdagen som «domestic terrorists».

De voldsomme protestene gjaldt ikke bare innføringen av såkalt «transinkluderende praksis» på distriktets skoler. Foreldrene protesterte også mot at barna ble undervist i kritisk raseteori (CRT), og dermed ble alle hvite barn fortalt at de var født som rasister.

Ziegler nektet lenge for at det ble undervist i CRT ved distriktets skoler, men han ble tatt i løgn.

Les også: Benekter at barn lærer kritisk raseteori på skolen, tatt i løgn

Nå innrømmer en hardt presset Ziegler flere feil. I en pressekonferanse fredag innrømmet han at skolestyret ikke har klart å skape et trygt læringsmiljø for elevene.

– First, let me say to the families and students involved — my heart aches for you and I am sorry that we failed to provide the safe, welcoming, and affirming environment that we aspire to provide.

– We acknowledge and share in your pain and we will continue to offer support to help you and your families through this trauma.

Ziegler informerer videre om at de har unnlatt å følge Title X, som krever at rapporter om seksuelle overgrep registreres, for å beskytte ofrene, men også for å beskytte den mistenkte. Han sier videre at «prosessen (Title X) kan bli styrket gjennom reformer».

Men han hevder at unnlatelsene ikke har vært en del av en villet politikk:

– I have no reason to believe at this time that any missing reports were due to an intent to hide any information from the Virginia Department of Education.

At de seksuelle overgrepene har blitt holdt skjult skyldes slurv og tilfeldigheter, er altså skolestyrets forsvar. Ziegler sier at i fremtiden vil slike hendelser rapporteres umiddelbart, «in real-time».

Så kommer en interessant setning:

– Recent events have also revealed that we have shortcomings in alternative placement options for students involved in serious discipline infractions. A correction to this issue is one of my top priorities.

Dette må nesten være en henvisning til det faktum at «gutten i skjørt», som er anklaget for å ha utsatt Smith’s datter for seksuelle overgrep, skulle vært isolert i sitt hjem med fotlenke. Dette ble fortalt i klartekst til Smith, som samtidig ble oppfordret til å ikke snakke offentlig om det som hadde skjedd, hvis han ønsket rettferdighet for sin datter.

Men i praksis var den angivelige overgriperen bare flyttet til en annen skole i distriktet, hvor han nå er mistenkt for nok et grovt seksuelt overgrep mot en annen ung jente.

Ziegler ber også om unnskyldning for sine uttalelser på det kaotiske møtet 22. juni, hvor han hevdet at transkjønnede ikke kunne begå overgrep. Han mener nå at han hadde misforstått spørsmålet.

 “Barts asked a question about discipline incidents in the bathrooms that I wrongly interpreted as incidents involving transgender and gender-fluid students.”

“I did this because I was viewing the question in light of the general questions and debate around policy 8040 that was occurring at the time,” the superintendent added.

“I regret that my comments were misleading and I apologize for the distress that error caused families,” Ziegler said. “I should have asked Board Member Barts clarifying questions to get to the root of her question, rather than assuming what she meant.”

Nevnte Beth Barts ble tidligere i år avslørt som medlem av en privat Facebook-gruppe kalt “Anti-Racist Parents of Loudoun County,” som har utarbeidet lister over foreldre som var kritiske til CRT-undervisning i skolen.

Kort tid etter fredagens pressekonferanse trakk Barts seg fra skolestyret.

Det er også verdt å merke seg at omtrent samtidig som Smith’s datter ble utsatt for overgrep, suspenderte Loudoun County gymlæreren Bryon  “Tanner” Cross, som ut fra vitenskapelige og kristne argumenter protesterte mot rye retningslinjer som krevde at foreldre skal tvinges til å akseptere barn som hevder de er noe annet enn det biologiske kjønnet de er født med.

Over the summer, the school board voted 7-2 to approve transgender guidelines that will give students who believe they are the opposite sex access to school facilities, groups, and sports teams of their biological counterparts.

Skolestyret i Loudoun County har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Mange har oppfattet bråket i skoledistriktet som selve frontlinjen for diskusjonene rundt «transinkluderende» politikk og undervisning i kritisk raseteori, målt opp mot elevenes trivsel, psykiske helse og fysiske sikkerhet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter