Kommuner i Agder med diskrimineringskrav til menigheter

Foto: Hannah Rodrigo fra Unsplash
Foto: Hannah Rodrigo fra Unsplash
Agder-kommuner strammer til krav for kommunal støtte. Lyngdal og Kvinesdal har innført egne diskrimineringskrav for kommunal støtte. Men det er ikke noe «Klepp-forslag», mener KrF-ordfører. Det skriver Dagen.
 Lyngdal-ordfører Jan Kristensen (H) mener det er nødvendig å tydeliggjøre retningslinjene for kommunal støtte. – Vi har sett eksempler der noen som har gitt uttrykk for sin kjønnsidentitet, ikke har fått delta i kristent ungdomsarbeid, sier han til Dagen.

Klepp kommune har et forslag ute på høring som sier at alle mottakere av kommunal støtte må erklære at alle kan bli valgt til styrer og tillitsverv uavhengig av samlivsform og seksuell orientering.

Nå har også Agder-kommunene Lyngdal og Kvinesdal enstemmig vedtatt nye retningslinjer mot diskriminering.

Dagen skriver at krav som må oppfylles for å få støtte er at: «Foreninger, lag og organisasjoner som søker og mottar tilskudd fra kommunen forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering og motvirker alle former for diskriminering», heter det i forslagene sørlandskommunene har vedtatt med en ukes mellomrom.

Også nabokommunen Farsund jobber med å utarbeide et lignende forslag som vil bli behandlet i løpet av våren.

Flere forslag

Kommunestyret i Lyngdal vedtok forslaget torsdag i forrige uke. Flere forslag lå på bordet, men kommunestyret gikk enstemmig inn for et kompromissforslag fra Arbeiderpartiet om å kopiere kvindølenes vedtak fra uken tidligere.

Lyngdal-ordfører Jan Kristensen (H) mener forslaget er nødvendig.

 Den kommunale støtten går stort sett til barne- og ungdomsaktiviteter. Jeg tenker at for de aktivitetene som får offentlig støtte, må det være likhet for alle. Jeg tror man allerede er opptatt av dette, men at mange deltakere likevel har opplevd det motsatte oppigjennom, sier Kristensen.

På spørsmål om hvordan de vil håndheve vedtaket, svarer han:

 Vi må se på de kommunale vedtektene og kriteriene for tildeling. Det kan også gjennomføres med en egenerklæring hvor de signerer med en underskrift på at de deler kommunens holdninger angående dette.

Når Dagen spør om en menighet med et konservative samlivssyn i vedtektene sine bli regnet som diskriminerende. er svaret følgende:

 Det kommer an hvordan de ser det for seg. I denne saken har det blitt mye snakk om homofili og kjønnsbalanse. Vi har sett eksempler der noen som har gitt uttrykk for sin kjønnsidentitet, ikke har fått delta i kristent ungdomsarbeid. Sånn kan vi ikke ha det.

Ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug (KrF), har ikke vært med på behandlingen av saken, men støtter i følge Dagen helhjertet det endelige vedtaket. og avviser at dette er noe «Klepp-forslag».

Vi har hatt en veldig grundig prosess der administrasjonen har gjennomgått forslagene. Kommunedirektøren har presisert at forslaget skal skille mellom ulovlig diskriminering og saklig diskrimineringen, for eksempel i forbindelse med valg av styre i en menighet, sier Kvinlaug som også er fylkesleder for KrF i Agder.

Han forklarer at kommunen ikke kommer til å vurdere selv om mottakerne av den kommunale støtten har diskriminert.

 Alle innbyggere som hevder seg diskriminert kan klage til likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi kommer til å følge opp saken dersom ombudet har påvist diskriminering. En slik avgjørelse vil kunne medføre at kommunalt tilskudd faller bort.

På spørsmål fra Dagen om dette vedtaket gjøre at konservative menigheter mister støtten, svarer Kvinlaug:

 Konservative menigheter som i dag er beskyttet av tros- og livssynsloven, skal også være beskyttet i det kommunale lovverket. Men jeg skjønner at det blir stilt spørsmål.

Lokalpolitiker i Kvinesdal, Terje-André Kvinlaug (Ap), fremmet det opprinnelige forslaget som startet debatten i Agder.

Han opplever i følge Dagen at diskriminering av homofile er et problem i Kvinesdal:

 Kommunen er et kommunalt selvstyre, og da må vi sette klare krav. Enkelt har sagt at dette handler om trosfrihet, men dette handler ikke om trosfrihet. Man står helt fritt til ikke å søke, dersom de føler dette strider mot trosfriheten deres. Det er ingen menneskerett å motta penger fra kommunen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter