KFUK-KFUM omfavner LHBTIQ-bevegelsen

Regnbueflagget
Foto: Serena Repice Lentini fra Unsplash
Landsmøtet til KFUK-KFUM som fant sted 24-25 april  vedtok følgende offentlige uttalelse om LHBTIQ-spørsmålet. Tidligere har landsmøtet vedtatt offentlige uttalelser om at KFUK-KFUM støtter retten til likekjønnede vigsel og klimastreiken.

KFUK-KFUM OG LHBTQI+

Mange LHBTQ+ personer kan føle på ensomhet, utenforskap og mangel på tilhørighet i kirke og samfunn. Barn og unge er spesielt sårbare.

Kirken har en lang og tung historie med diskriminering av LHBTQ+. I nyere tid er det tatt et oppgjør med dette, og kirken har kommet et stykke lengre mot å bli en trygg og åpen møteplass for alle. KFUK-KFUM mener det likevel er viktig å være tydelig når det kommer til inkludering av LHBTQ+ personer.

LHBTQ+ er en usynlig minoritet som opplever mye diskriminering, usynliggjøring og er spesielt sårbare for psykiske helseproblemer. Mange unge er fortsatt i utforskelses fasen og er usikre på mange deler av identiteten sin. Derfor er det viktig at KFUK-KFUM aktivt skaper rom og plass til LHBTQ+ personer.

Det innebærer bevisstgjøring av holdninger og å ta i bruk et inkluderende språk på ulike arenaer som idrettslag, Forandringshus, konfirmantopplegg og leirer. Det er også behov for å skape nye møteplasser for LHBTQ+ personer.

KFUK-KFUM har lenge vært en alliert for LHBTQ+ bevegelsen og for likebehandling av alle. Enkelte steder er det likevel fortsatt vanskelig å være seg selv, derfor må vi som  som en stor kristen organisasjon bruke vår påvirkningskraft og ta et standpunkt. Vi ønsker å gå foran som et tydelig eksempel for andre kristne organisasjoner i Norge, men også for større internasjonale organisasjoner.

KFUK-KFUM NORGE VIL:

  • opprette et utvalg for LHBTQ+ og som aktivt jobber i organisasjonen for inkludering av LHBTQ+ personer/grupper og følger opp aktuelle politiske saker
  • skape møteplasser for LHBTQ+
  • delta mer i samfunnsdebatten og i aktuelle spørsmål for LHBTQ+ ungdommer
  • benytte et mer inkluderende språk i alle kanaler
  • gi ansatte, frivillige og tillitsvalgte kurs og opplæring i inkluderende praksis med mål om at alle arrangementer og møteplasser skal kjennes trygge for LHBTIQ+ (eks. Rosa Kompetanse utviklet av FRI eller Restart utviklet av Skeiv Ungdom)
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter