Kartlegging av homoterapi er i gang

Foto: GeoJango Maps fra Unsplash
Foto: GeoJango Maps fra Unsplash

– Vi har lite kunnskap om hvordan det er å være skeiv og religiøs i en norsk kontekst, sier seniorforsker Fredrik Langeland i en nettartikkel publisert av Nordlandsforskning.

For ett år siden fikk forskningsinstituttet oppdraget fra Bufdir om å kartlegge konverteringsterapi i Norge. Nå er arbeidet godt i gang.

Forskerne har gjennomført dybdeintervju med flere personer som har blitt utsatt for konverteringsterapi. I tillegg gjennomfører prosjektgruppa en spørreundersøkelse, der de så langt har fått inn 250 respondenter.

Men det er plass til flere, sier Fredrik Langeland til Vårt Land.

Prosjektet har navnet «Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive». Samtidig har det et bredere omfang enn bare konverteringsterapi, sier Langeland.

Han sier til Vårt Land at prosjektet «ikke har en agenda om å svartmale situasjonen for skeive i religiøse miljøer».

– Vi er også ute etter ulike typer erfaringer. Det vil dessuten være mulig å gi lengre svar, hvis man føler at spørsmålene våre ikke treffer helt, sier han i nettartikkelen til Nordlandsforskning.

Påvirker ikke lovforslag

Sommeren 2023 kommer rapporten fra Nordlandsforskning. Vårt Land har tidligere omtalt at rapporten ikke påvirker arbeidet med et lovforslag mot konverteringsterapi.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) la i juni fram lovforslag om forbud mot konverteringsterapi. Over 2.000 høringssvar kom inn, viser en opptelling Vårt Land har gjort.

Kultur- og likestillingsdepartementet definerer konverteringsterapi som det å «anvende metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade».

Lovforslaget har fått bred støtte fra Den norske kirke, samtidig som Riksadvokaten og Advokatforeningen uttrykker skepsis.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Samantha Gades fra Unsplash

Pride-uke i norsk ishockey

Denne uka er det Pride-uke i norsk ishockey, og det blir også markert i NRKs Supernytt. Supernytt er et program det er vanlig for norske

Foto: T Hwang fra Unsplash

Finnmark dropper regnbuefarger på skolesekk

Avgjørelsen falt i hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune i går, melder Altaposten. Høyre, Fremskrittspartiet og Industri- og næringspartiet fremmet forslaget om at «sekkene skal være