Er vedtak i Klepp kommune i strid med menneskerettighetene? Nå svarer kommunen

Foto: Javier Allegue Barros fra Unsplash
Foto: Javier Allegue Barros fra Unsplash

Ingen av de fem kristne organisasjonene i Klepp i Rogaland får medhold i klagene sine, ifølge Jærbladet.

Tirsdag ettermiddag gikk flertallet i hovedutvalg for samfunn og kultur i Klepp kommune inn for avslaget.

Rammer kristne organisasjoner

Stridens kjerne er spørsmålet om hvorvidt kommunen skal gi kulturstøtte til lag og organisasjoner, som for eksempel forskjellsbehandler på grunn av samlivsform.

– Nei, mente flertallet av politikerne i Klepp kommune i 2021.

Dette vedtaket rammer særlig kristne organisasjoner, som ikke tillater tillitsverv for personer som lever i strid med klassisk kristen ekteskapslære.

Er du samboer eller i parforhold med noen av samme kjønn kan du for eksempel ikke ikke ha styreverv.

De fem organisasjonene som har klaget inn vedtaket påpeker at de har FN-konvensjonen og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) på sin side.

Kommunedirektøren kontrer blant annet med at samme konvensjon også forbyr diskriminering, ifølge Jærbladet.

Siste ord er ikke sagt

Når går de fem sakene videre for behandling i Klepp kommunes formannskap 13. mars.

Saken kan da få to utfall:

Hvis det blir avslag i formannskapet går sakene videre til klagenemnda i kommunen.

Hvis tre eller flere representanter derimot ber om en lovlighetskontroll på vedtakene, vil vedtakene bli sendt til Statsforvalteren.

Statsforvalteren i Rogaland har tidligere konkludert med at kulturstøtte-vedtaket er lovlig, men påpekt at Klepp ikke kan drive usaklig forskjellsbehandling.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter