Hva innebærer det å vokse opp i en familie der faren er homofil?

Forfatter av boka Out From Under: The Impact of Homosexual Parenting, Dawn Stefanowicz, skriver om hva det vil si å vokse opp i en familie der tradisjonelle normer for samliv ikke eksisterer.

I am one of six adult children of gay parents who recently filed amicus briefs with the US Supreme Court, asking the Court to respect the authority of citizens to keep the original definition of marriage: a union between one man and one woman to the exclusion of all others, so that children may know and may be raised by their biological parents. I also live in Canada, where same-sex marriage was federally mandated in 2005.

I am the daughter of a gay father who died of AIDS. I described my experiences in my book: Out From Under: The Impact of Homosexual Parenting. Over fifty adult children who were raised by LGBT parents have communicated with me and share my concerns about same-sex marriage and parenting. Many of us struggle with our own sexuality and sense of gender because of the influences in our household environments growing up.

Videre skriver hun om hva likekjønnede foreldre ikke kan gi barna sine:

Mothers and fathers bring unique and complementary gifts to their children. Contrary to the logic of same-sex marriage, the gender of parents matters for the healthy development of children. We know, for example, that the majority of incarcerated men did not have their fathers in the home. Fathers by their nature secure identity, instill direction, provide discipline, boundaries, and risk-taking adventures, and set lifelong examples for children. But fathers cannot nurture children in the womb or give birth to and breast-feed babies. Mothers nurture children in unique and beneficial ways that cannot be duplicated by fathers.

It doesn’t take a rocket scientist to know that men and women are anatomically, biologically, physiologically, psychologically, hormonally, and neurologically different from each other. These unique differences provide lifelong benefits to children that cannot be duplicated by same-gender “legal” parents acting out different gender roles or attempting to substitute for the missing male or female role model in the home.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre bøker
Foto: Bokomslag - Genusdoktrinen

Genusdoktrinen

Bare det at det skrives en kritisk granskende bok om feminismens innflytelse på det offentlige Sverige er i seg selv en aldri så liten sensasjon.

God and the transgender debate

Hva innebærer transproblematikk og kjønnsdysfori? Hva sier Bibelen, og hvordan skal vi som kristne forholde oss til denne debatten, men kanskje like viktig: Hvordan skal

Gress

TRO for en tid som denne

Kjell J. Tveters tar opp flere temaer i boka TRO for en tid som denne, og revolusjonen knyttet til kjønn, seksualitet og samliv er bare ett

Kristen tro og politisk tenkning

Denne boka handlar om forholdet mellom kristen tru og politiske tenking, særleg med tanke på forhold som trugar demokratiet i vår tid. Det er eit

Andre bøker

HBTQ och Bibeln

Spørsmålet om likekjønnede ekteskap i frikirken er en av de heteste og risikerer å splitte frikirkelige samfunn i Sverige. En vellykket lobby driver LHBTQ-spørsmålene, og

Famile på stranden

Kampen om ekteskapet og barnet

Nina Karin Monsens Kampen om ekteskapet og barnet er et must for de som vil engasjere seg i kampen mot det kjønnsnøytrale ekteskapet og som

Bokomslag: When Harry Became Sally

When Harry became Sally

Amerikanske Ryan T. Anderson er aktuell med boka When Harry Became Sally. Boka er et svar på transbevegelsens påstander og krav. Den gir en god

Foto: Bokomslag av Cynical Theories

Cynical Theories

Boken «Cynical Theories» tar oss med inn i skrekkens hus: Vår tids kyniske og destruktive akademia. Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race,

Abstrakte hjerter

Made for love

Den katolske presten Fr. Michael Schmitz setter spørsmålet om likekjønnet samliv i en større teologisk kontekst. Drøfter begrepet sannhet, hva som er avgjørende for hva