Omslag-hbtq

HBTQ och Bibeln

Spørsmålet om likekjønnede ekteskap i frikirken er en av de heteste og risikerer å splitte frikirkelige samfunn i Sverige. En vellykket lobby driver LHBTQ-spørsmålene, og selv om problemet berører svært få menigheter, drives problemet fortsatt med stor energi av samfunnsledere. Hvordan skjedde dette? Denne boken viser sammenhengen mellom et stadig mer liberalt syn på Bibelen og et liberalt syn på ekteskap og LHBTQ. Boken klargjør hva Bibelen sier om ekteskap og likekjønnede forhold.

Boken inneholder blant annet:

LHBTQ, frikirken og et mer liberalt syn på Bibelen
Ekteskap – Guds velsignede plan
Samboerskap i Bibelen?
Homoseksuelle handlinger: hva sier Bibelen?
Kan bibeltro og LHBTQ forenes?
Ti poeng om likekjønnede forhold

Forord av pastor Sven Nilsson:

Trots att antalet homoäktenskap är relativt lågt, har den juridiska möjligheten till att ingå samkönade äktenskap fått allt större betydelse ur ett principiellt perspektiv. I den allmänna opinionen finns det knappast några murar att riva eftersom människor är så påverkade av det mediala lobbyarbetet att de flesta låter sig nöja med att det är som det är. Kyrkor och samfund har, efter att det politiska beslutet var taget, legat ganska lågt i frågan. Det känns som att de värderingar man stred för inte längre är förpliktande, men på grund av det ökande trycket måste man söka en hållbar position för att hävda sin integritet gentemot kravet på att inordna sig i Pride-ledet. Även om de flesta kristna intuitivt känner en osäkerhet när man avkrävs en personlig uppfattning i frågan om homoäktenskap, utmanas man i sin tro när det sägs, att det ligger i kärlekens väsen att acceptera människor sådana de är med sina olika livsmönster även i församlingslivet, vilket tillämpas på en homosexuell livsstil.

Detta blir en så svår fråga för många inför det faktum att Guds Ord beskriver homosexuella handlingar, och för den delen också sexuell utlevnad utanför äktenskapet, som brott mot skapelseordningen och Guds vilja. Hur skall en ”vanlig församlingsmedlem” kunna avgöra riktigheten i de omtvistade tolkningar som sprids för att styrka en viss hållning. Många tolkningar görs av ren välvilja för att uppmuntra människor utan respekt för vad Ordet verkligen säger.

Man märker en ambition från teologiskt håll att komma församlingsledare och själavårdare till hjälp att bearbeta den här problematiken. För den som vill förstå och ta till sig Bibelns vittnesbörd i denna fråga ger Anders Gerdmar en saklig vägledning i tolkningen av de bibliska texterna. Den ger också en god kunskap om hur den kristna församlingen genom historien uppfattat och tillämpat Guds ord på detta område. Den reder ut oklarheter om vad texterna faktiskt säger om sexualitet och äktenskap. I en tid som denna måste församlingen Kristi Kropp på nytt upptäcka och ta till sig vad Gud har uppenbarat som sin vilja och ordningar för människans liv. Nu handlar det om så grundläggande frågor som människans självuppfattning och identitet som manligt och kvinnligt.

”Det bibliska vittnesbördet är klart: äktenskapet är inrättat och välsignat av Gud, redan i skapelsen som en konstitutionell ordning, som aldrig kan upphävas, och som Jesus bekräftar och återupprättar i det Nya förbundet.”

Vi kallas att med Paulus ord: resa upp trons lydnad till Guds vilja i vårt personliga lärjungaskap – och att vi med hela vårt hjärta väljer det som trons livshållning. Vi kan göra det med frimodighet eftersom ”Den kristna kyrkan genom historien, i de gamla västliga och östliga traditionerna och i den protestantiska fåran, har med en röst bekänt sig till denna tro och praxis. I stället för att anpassa sig efter tidens krav bör kyrka och teologi frimodigt visa på det äktenskap som den heliga Treenigheten har instiftat åt människan i skapelse och kyrka – den hemlighet som ligger i den är stor.”

Den här boken är en stor tillgång för det fortsatta samtalet när man nu är i färd med att ta långsiktiga beslut i lokala församlingar om vilken väg man skall välja ifråga om äktenskapssyn och praxis. Liksom det har varit en styrka genom historien, att kristenheten nationellt och internationellt haft en gemensam tro och förståelse av skapelseordningen som villkor för människans liv, så är det viktigt att vi återerövrar den enheten i tron. Vi är som svensk kristenhet inne i en process som bestämmer den andliga utvecklingen för lång tid framöver.

Kjøp den her: STH förlag

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre bøker
Samlivsrevolusjonen av Kjell Skartveit

Samlivsrevolusjonen

Her følger Jon Kvalbeins anmeldelse av boka Samlivsrevolusjonen publisert i Dagen 4. januar 2018: La det straks være sagt: Dette er en meget viktig bok

Abstrakte hjerter

Made for love

Den katolske presten Fr. Michael Schmitz setter spørsmålet om likekjønnet samliv i en større teologisk kontekst. Drøfter begrepet sannhet, hva som er avgjørende for hva

Andre bøker
Bokomslag - Menneskeverd i klinikk og politikk

Menneskeverd i klinikk og politikk

Bioteknologiloven er under et stadig press, og forslag som for få år siden ikke engang ble vurdert, diskuteres i dag med den største selvfølgelighet. En

Bokomslag: When Harry Became Sally

When Harry became Sally

Amerikanske Ryan T. Anderson er aktuell med boka When Harry Became Sally. Boka er et svar på transbevegelsens påstander og krav. Den gir en god

God and the transgender debate

Hva innebærer transproblematikk og kjønnsdysfori? Hva sier Bibelen, og hvordan skal vi som kristne forholde oss til denne debatten, men kanskje like viktig: Hvordan skal

Foto: Bokomslag - Our bodies tell God's story

Our Bodies Tell God’s story

Kroppens teologi er ikke teologi om kroppen, men teologi av kroppen. Det handler ikke om hva Gud forteller oss om kroppen, men om hva kroppen forteller oss om