Omslag-hbtq

HBTQ och Bibeln

Spørsmålet om likekjønnede ekteskap i frikirken er en av de heteste og risikerer å splitte frikirkelige samfunn i Sverige. En vellykket lobby driver LHBTQ-spørsmålene, og selv om problemet berører svært få menigheter, drives problemet fortsatt med stor energi av samfunnsledere. Hvordan skjedde dette? Denne boken viser sammenhengen mellom et stadig mer liberalt syn på Bibelen og et liberalt syn på ekteskap og LHBTQ. Boken klargjør hva Bibelen sier om ekteskap og likekjønnede forhold.

Boken inneholder blant annet:

LHBTQ, frikirken og et mer liberalt syn på Bibelen
Ekteskap – Guds velsignede plan
Samboerskap i Bibelen?
Homoseksuelle handlinger: hva sier Bibelen?
Kan bibeltro og LHBTQ forenes?
Ti poeng om likekjønnede forhold

Forord av pastor Sven Nilsson:

Trots att antalet homoäktenskap är relativt lågt, har den juridiska möjligheten till att ingå samkönade äktenskap fått allt större betydelse ur ett principiellt perspektiv. I den allmänna opinionen finns det knappast några murar att riva eftersom människor är så påverkade av det mediala lobbyarbetet att de flesta låter sig nöja med att det är som det är. Kyrkor och samfund har, efter att det politiska beslutet var taget, legat ganska lågt i frågan. Det känns som att de värderingar man stred för inte längre är förpliktande, men på grund av det ökande trycket måste man söka en hållbar position för att hävda sin integritet gentemot kravet på att inordna sig i Pride-ledet. Även om de flesta kristna intuitivt känner en osäkerhet när man avkrävs en personlig uppfattning i frågan om homoäktenskap, utmanas man i sin tro när det sägs, att det ligger i kärlekens väsen att acceptera människor sådana de är med sina olika livsmönster även i församlingslivet, vilket tillämpas på en homosexuell livsstil.

Detta blir en så svår fråga för många inför det faktum att Guds Ord beskriver homosexuella handlingar, och för den delen också sexuell utlevnad utanför äktenskapet, som brott mot skapelseordningen och Guds vilja. Hur skall en ”vanlig församlingsmedlem” kunna avgöra riktigheten i de omtvistade tolkningar som sprids för att styrka en viss hållning. Många tolkningar görs av ren välvilja för att uppmuntra människor utan respekt för vad Ordet verkligen säger.

Man märker en ambition från teologiskt håll att komma församlingsledare och själavårdare till hjälp att bearbeta den här problematiken. För den som vill förstå och ta till sig Bibelns vittnesbörd i denna fråga ger Anders Gerdmar en saklig vägledning i tolkningen av de bibliska texterna. Den ger också en god kunskap om hur den kristna församlingen genom historien uppfattat och tillämpat Guds ord på detta område. Den reder ut oklarheter om vad texterna faktiskt säger om sexualitet och äktenskap. I en tid som denna måste församlingen Kristi Kropp på nytt upptäcka och ta till sig vad Gud har uppenbarat som sin vilja och ordningar för människans liv. Nu handlar det om så grundläggande frågor som människans självuppfattning och identitet som manligt och kvinnligt.

”Det bibliska vittnesbördet är klart: äktenskapet är inrättat och välsignat av Gud, redan i skapelsen som en konstitutionell ordning, som aldrig kan upphävas, och som Jesus bekräftar och återupprättar i det Nya förbundet.”

Vi kallas att med Paulus ord: resa upp trons lydnad till Guds vilja i vårt personliga lärjungaskap – och att vi med hela vårt hjärta väljer det som trons livshållning. Vi kan göra det med frimodighet eftersom ”Den kristna kyrkan genom historien, i de gamla västliga och östliga traditionerna och i den protestantiska fåran, har med en röst bekänt sig till denna tro och praxis. I stället för att anpassa sig efter tidens krav bör kyrka och teologi frimodigt visa på det äktenskap som den heliga Treenigheten har instiftat åt människan i skapelse och kyrka – den hemlighet som ligger i den är stor.”

Den här boken är en stor tillgång för det fortsatta samtalet när man nu är i färd med att ta långsiktiga beslut i lokala församlingar om vilken väg man skall välja ifråga om äktenskapssyn och praxis. Liksom det har varit en styrka genom historien, att kristenheten nationellt och internationellt haft en gemensam tro och förståelse av skapelseordningen som villkor för människans liv, så är det viktigt att vi återerövrar den enheten i tron. Vi är som svensk kristenhet inne i en process som bestämmer den andliga utvecklingen för lång tid framöver.

Kjøp den her: STH förlag

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre bøker
Foto: Bokomslag av Cynical Theories

Cynical Theories

Boken «Cynical Theories» tar oss med inn i skrekkens hus: Vår tids kyniske og destruktive akademia. Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race,

Foto: Bokomslag - Genusdoktrinen

Genusdoktrinen

Bare det at det skrives en kritisk granskende bok om feminismens innflytelse på det offentlige Sverige er i seg selv en aldri så liten sensasjon.

Den liberale familien

Tidligere Stortingsrepresentant for KrF, Øyvind Håbrekke, er aktuell med boka Den liberale familien. Utgangspunktet for boka er hans inntrykk fra perioden som medlem av Stortinges

Foto: Bokomslag

Live not by lies

Gjennom en lang rekke av verdens større og mindre dramaer, fra den amerikanske presidentvalgkampen via offentlig meningspoliti til de økende vanskelighetene med å bruke kontanter

Andre bøker

Salzburgerklæringen

På sin samling i Salzburg i september 2015 vedtok organisasjonen International Christian Network en omfattende erklæring med tittel “Vår tids trussel mot menneskets skapthet og

Desist, Detrans and Detox

Boka Desist, Detrans and Detox, Getting your child out of the gender cult, må være den mest politisk ukorrekte boka som har kommet ut på

Is God Anti-gay?

Sam Alberry: Is God anti-gay?

Boka Is God anti-gay? er en fabelaktig liten bok der forfatteren drøfter og svarer på sentrale spørsmål knyttet til hva Bibelen sier om blant homoseksualitet