Foto: Bokomslag - Det Kristne Verdens-bildet
Foto: Bokomslag - Det Kristne Verdens-bildet

Det kristne verdensbildet

Hva er et verdensbilde? Hvordan tegner det kristne verdensbildet seg, og hva preger vår tids verdensbilde? Dette er spørsmål som Kjell J. Tveter sammen med Kjell Skartveit prøver å svare på i sin seneste bok «Det kristne verdensbildet».

Hensikten med boken er å utruste kristen ungdom. Forfatterne stiller spørsmålet: «Hvordan kan unge beholde troen i den vanskelige tiden vi nå er midt inne i?» Boken retter seg ikke bare til kristen ungdom, men også til kristne ledere, pastorer og foreldrer som på forkjellige måter er satt til å veilede ungdom. Den «vanskelige tiden» er et tema som forfatterne bruker mye tid på å klarlegge, forklare og advare mot i boken.

Det kristne verdensbildet som presenteres i boken, struktureres rundt de fire vanlige trossatsene: skapelse, syndefall, forsoning og gjenopprettelse. Skapelsen og forsoningen får stor plass i denne fremstillingen. Det er gledelig å merke seg den integrerte rollen apologetikken spiller i boken. På en lettfattelig måte og med gode illustrasjoner presenteres det kosmologiske gudsbeviset, finjusteringsargumentet, spørsmålet om objektiv moral, det ondes problem, kristen tro og vitenskap og systemene i vårt univers. Tveter og Skartveit poengterer flere ganger apologetikkens betydning for å kunne gi ungdommer en slitesterk tro i møte med «vanskelige tider». Jeg, personlig, hadde også gjerne ønsket meg noen gode apologetiske begrunnelser for bibelens og oppstandelsens troverdighet.

Omlag halvparten av boken maler det kristne verdensbildet. Det er noe overraskende at syndefall og gjenopprettelse kun får to av disse sider, uten at det blir gitt en nærmere begrunnelse for dette valg.

Mot slutten av bokens første del kommer et delkapitel om sannhet. Det er velskrevet og avgjørende for hele boken og forståelsen av enhver tids verdensbilde. Jesus sa: «Sannheten skal frigjøre dere.» (Joh 8:32b) På en enkel og befriende måte forklarer forfatterne sannhetsbegrepet og betydningen av sannhet i et samfunn. «Hvis sannhet, og spesielt moralsk sannhet, ikke får prege et samfunn, vil det skapes et vakum som fylles med makt. Da kan samfunnet aldri bli godt og harmonisk

Bokens andre del har noe profetisk over seg. Forfatterne analyserer den tiden vi lever i og går kort igjennom nærmere ti forskjellige idestrømninger som i stor grad preger vår tid og som er på kollisjonskurs med det kristne verdensbildet. Hvorfor jeg kaller det profetisk, er fordi profetene fikk nåde til å se sin egen samtid utfra Guds perspektiv og kunne tale hans ord inn i den tiden. På samme måte setter forfatterne fingeren på de ideologier som får større og større innpass i vår tid via media, utdanning og etterhvert kirke. Det er ideologier som fornekter Gud, forakter Gud eller som presenterer en annen Gud enn den hellige Gud som vi møter i bibelen. Kapitlene om ideologiene som preger det sekulære verdensbildet, er nokså kortfattede og informative. Vanskelighetsgraden øker betraktelig i løpet av del to, hvor det kan se ut til at ungdom som er den direkte målgruppen, mistes av syne.

Noe av bokens viktigste bidrag er å sette dagens sekulære verdensbilde inn i et historisk perspektiv. Forfatterne viser gang på gang til den enormt raske utvikling som har skjedd når det kommer til tankemønster og hvordan sekulære ideologier etterhvert har blitt grunnlaget for en ny etikk. Dagens sekulære verdensbilde har bestemte røtter, det utvikles stadig og har ikke alltid vært der. Vårt sekulære samfunn har stor tiltro til tilfeldig evolusjon, men hvor hen leder det sekulære verdensbildet vårt samfunn når autonomi, ateisme og relativisme har tatt Guds plass?

Selv om ordet verdensbilde kan høres noe filosofisk og utilgjengelig ut for dagens ungdom, er det kristne verdensbildet et sant evangelium inn i vår «vanskelige tid». Tveter og Skartveit skriver med frimodighet og omsorg for den oppvoksende generasjon. Jeg er takknemlig for deres bidrag til å utruste ungdommer og oss som arbeider med dem, til å kunne formidle en trygg tro.

Josef Birgersson

Det kristne verdensbildet

Kjell J. Tveter og Kjell Skartveit

Ventura forlag AS 2021

Pocket, 144 sider

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre bøker
Boken Normløst

Normløst

Vi står overfor en revolusjon som vil endre hele vår forståelse av kjønn, seksualitet og samliv Radikal kjønns- og samlivs­revolusjon Boka «Normløst. Hvordan radikal kjønnsteori erobret

Bokomslag - Menneskeverd i klinikk og politikk

Menneskeverd i klinikk og politikk

Bioteknologiloven er under et stadig press, og forslag som for få år siden ikke engang ble vurdert, diskuteres i dag med den største selvfølgelighet. En

Is God Anti-gay?

Sam Alberry: Is God anti-gay?

Boka Is God anti-gay? er en fabelaktig liten bok der forfatteren drøfter og svarer på sentrale spørsmål knyttet til hva Bibelen sier om blant homoseksualitet

Andre bøker

God and the transgender debate

Hva innebærer transproblematikk og kjønnsdysfori? Hva sier Bibelen, og hvordan skal vi som kristne forholde oss til denne debatten, men kanskje like viktig: Hvordan skal

Desist, Detrans and Detox

Boka Desist, Detrans and Detox, Getting your child out of the gender cult, må være den mest politisk ukorrekte boka som har kommet ut på

Foto: Bokomslag

Live not by lies

Gjennom en lang rekke av verdens større og mindre dramaer, fra den amerikanske presidentvalgkampen via offentlig meningspoliti til de økende vanskelighetene med å bruke kontanter

Is God Anti-gay?

Sam Alberry: Is God anti-gay?

Boka Is God anti-gay? er en fabelaktig liten bok der forfatteren drøfter og svarer på sentrale spørsmål knyttet til hva Bibelen sier om blant homoseksualitet

Boken Normløst

Normløst

Vi står overfor en revolusjon som vil endre hele vår forståelse av kjønn, seksualitet og samliv Radikal kjønns- og samlivs­revolusjon Boka «Normløst. Hvordan radikal kjønnsteori erobret