Hemingways verdier er ikke gode nok for Universitetet i Oslo

Foto: Florian Klauer fra Unsplash
Foto: Florian Klauer fra Unsplash

Nobelprisvinneren i litteratur fra 1954, Ernest Hemingway er fjernet fra pensumlistene i amerikansk litteratur på Universitetet i Oslo.

Det er professor Nils Axel Nissen som er ansvarlig for at Hemingway er borte fra pensum i amerikansk litteratur på Universitetet i Oslo, og han kommenterer det slik til NRK:

–Det er litt rart, men det betyr vel berre at andre forfattarar har tatt plassen hans. Hemingway representerer nok ein del verdiar som vi har bevegd oss ganske langt vekk frå, i alle fall når det kjem til mannsrolla.

Det er en interessant uttalelse med tanke på hva Nissen mener om Hemingways betydning som forfatter. Han mener det er vanskelig å overvurdere hvor stor påvirkning Hemingway har hatt på andre forfattere de siste hundre årene, og sier videre til NRK:

 Det er nesten latterleg å peike ut nolevande forfattarar som er påverka av han – fordi alle er på sett og vis påverka av Hemingway. Det har nærmast blitt einerådande at lesaren skal vere ein aktiv medskapar i teksten.

Spørsmålet er om ikke årsaken til at Hemingway ikke lenger er å finne på pensumlistene, er å finne i Nissens egne verdier:

Nils Axel Nissen (født 19. august 1967) er en norsk litteraturviter, og siden 2007 professor i amerikansk litteratur ved Universitetet i Oslo. Nissens forskning fokuserer særlig på kjønn og seksualitet i litteraturen mer generelt, og homoseksualitet i litteraturen spesielt, og han jobber ofte i en queerteoretisk tradisjon. Andre interessefelt er nyhistorismen, klassiske Hollywood-filmer, narrativ teori, biografisjangeren og amerikansk 1800-tallslitteratur. (Wikipedia)

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter