Frikirken skal drøfte om ulike syn på samliv er kirkesplittende

Splitt
Foto: Mario Gogh fra Unsplash

Under sommerens synodemøte, Frikirkens generalforsamling, ble det vedtatt at det skulle nedsettes et utvalg for å utarbeide «en helhetlig samlivsteologi» for kirkesamfunnet.

Samtidig ble det med stort flertall fastholdt at ekteskapet er for én mann og én kvinne.

Med det avviste synodemøtet et forslag fra menigheten Kraftverket i Oslo, som gikk ut på at det teologiske grunnlaget for de ulike ståstedene i synet på homofilt samliv bør utredes og settes opp mot hverandre for å skape «en åpen og konstruktiv samtale i menighetene der resultatet av samtalen ikke er gitt på forhånd».

Kirkesplittende?

Vedtaket i juni innebærer at utvalget blant annet skal drøfte hva som i samlivskonteksten ligger i begreper som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende» og hvorvidt ulike syn på samliv hører inn under disse begrepene.

Dette arbeidet kan nå komme i gang, og utvalget får et snaut år på seg til å levere. Fristen er satt til 1. september neste år. Det skriver avisen Dagen.

Den Evangelisk Lutherske Frikirkes organ, Veien, skriver på nett at det såkalte Dialogutvalget skal bestå av seks personer. Foruten Fagermoen, som er pastor i Bergen Frikirke, er følgende fem utpekt: Geir Øystein Andersen, tilsynsmann i Østre presbyterium, Maria Bjørdal, pastor i Kraftverket menighet i Oslo, Ingebrikt Kvam, pastor i Trondheim Frikirke, Ingunn Magnus, ansatt i FriBU (Frikirkens Barn og Unge) og familiearbeider i Hånes Frikirke i Kristiansand, og Leif Gunnar Sandvand, pensjonert pastor.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter