Forsvarstopp vil ha kjønnsnøytrale uniformer

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Skjørteplikten forsvinner nesten helt når Sjøforsvaret får nye uniformsbestemmelser. Flere profilerte kvinner i Forsvaret vil ha mer radikale endringer. Det skriver Forsvarets Forum.

Uniformsbestemmelser for Sjøforsvaret er oppdatert for første gang siden 2013. En av endringene er at plikten til å benytte skjørt ved formelle anledninger er fjernet. Med unntak av messeantrekkene, M1, M2 og M3, er det nå valgfritt å bruke skjørt.

Det er også gjort endringer når det gjelder bruk av strømpebukse og høyhælte sko. På sin Facebook-side har Militært kvinnelig nettverk (MKN) bedt sine medlemmer om innspill og tilbakemeldinger til de nye bestemmelsene for å spille videre til forsvarsgrenen.

– Det er hovedsaklig gjort endringer på dagens mal, istedenfor å tenke nytt og endre radikalt, sier Nina Grimeland, leder i MKN.

Grimeland trekker frem et innspill fra sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), brigader Gunn Elisabeth Håbjørg, som særlig interessant.

– I henhold til norsk lov kan vi egentlig ikke diskriminere på kjønnsuttrykk. Kvinneantrekk og mannsantrekk. Om noen ønsker et annet kjønnsuttrykk enn det de har biologisk så må de kunne velge, skriver Håbjørg i en lukket gruppe. Hun har samtykket til at Forsvarets forum omtaler innspillet.

Videre foreslår Håbjørg å ta bort all henvisning til kvinner eller mann, for å lage et kjønnsnøytralt reglement.

– Fortell hvilke antrekk som er lov og hvilke variasjoner man kan velge.

– Alle kvinner ønsker ikke et feminint uttrykk, understreker Grimeland.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), har tidligere vært kritiske til krav om skjørt, blant annet i flybransjen. Det forteller Lars Heltne, kommunikasjonsrådgiver i LDO. Det betyr ikke at det nødvendigvis er ulovlig.

– Det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å kunne bestemme kleskoder for en arbeidsplass, sier Heltne.

– Det betyr likevel ikke at det uten videre kan lages helt egne regler for bestemte kjønn eller grupper. Arbeidsgiver bør gjøre en vurdering av om pålegg om skjørt er inkluderende for alle ansatte, og om det er nødvendig.

Selv om de nye bestemmelsene åpner opp for større grad av valgfrihet, er det likevel fortsatt krav til skjørt når messeantrekkene skal benyttes.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter