Første ikke-binære prest i Den norske kirke

Foto: Andrew McQuaid fra Unsplash
Foto: Andrew McQuaid fra Unsplash

– Fram til nå har det bare vært positive tilbakemeldinger. sier Simeon Martha Schiebold til Vårt Land lørdag formiddag.

Fredag ettermiddag publiserte Aftenposten et intervju med presten i Bodin menighet i Bodø. Der står Schiebold fram som ikke-binær.

Uttrykket «ikke-binære» viser til mennesker som verken identifiserer seg som mann eller kvinne, eller som identifiserer seg som begge deler.

Selv vil ikke Simeon Martha Schiebold påberope seg at hen er den første ikke-binære presten i Den norske kirke.

– Jeg vil tro at det finnes flere, men jeg er den første jeg har hørt om. Det er ikke så lenge siden jeg selv fant ut av det.

Halvannet år har gått siden hen fortalte staben i menigheten om identiteten sin i et møte. I vår endret hen navnet sitt til Simeon Martha Schiebold, for å speile den ikke-binære identiteten som noe annet enn kvinne eller mann, ifølge Aftenposten, og Simeon Martha Schiebold kommenterer det slik overfor Vårt Land:

– Stabsmøtet i menigheten var første gang jeg kom ut. Så hadde jeg noen individuelle samtaler med min menighetsprest der jeg bor og med prosten som nå har blitt biskop.

Svein Valle, som Schiebold sikter til, vigsles til biskop i Norges nest nordligste bispedømme lørdag 19. november. Han sier til Vårt Land at Schiebold har hans fulle støtte.

På spørsmåk fra Vårt Land om hva sier det om Den norske kirke at det synes å være rom for dette og gå fint så langt, svarer Simeon Martha Schiebold:

– Den norske kirke er veldig sammensatt og mangfoldig. Kollegaene og menighetsrådet i byen forstår ikke alt, men prøver å være åpne, forståelsesfulle og respektfulle. Jeg synes det er veldig positivt.

– For meg er det viktig at jeg klarer å tenke at det er plass til sånne som meg i kirken. At vi viser at det går og at det er mulig. Så tenker jeg at motstemmene kan være høylytte, men de utgjør i grunn ikke flertallet. I hvert fall ikke sånn jeg ser det fra mitt perspektiv. Kirken har kanskje et litt dårlig rykte på seg, litt ubegrunnet og av historiske årsaker.

Ulike bispedømmer i Den norske kirke har historisk hatt litt ulike kirkepolitiske og teologiske tradisjoner. For eksempel har Hamar gjerne blitt regnet som et mer liberalt bispedømme.

Kulturen i Sør-Hålogaland kan ha preget mottakelsen Schiebold har fått, tror Simeon Martha Schiebold:

– Jeg tenker at Sør-Hålogaland er et bispedømme der presteskapet kanskje er litt mer åpne enn andre. Jeg har følelsen at det var en del folk som kom hit fordi tidligere biskop Tor B. Jørgensen hadde en åpen holdning selv.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter