Bent Høie og endringer i bioteknologiloven

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Stavanger Aftenblad skriver at Helseminister Bent Høie ikke vil straffe de som skaffer seg barn ved hjelp av metoder som i dag er ulovlige i Norge. Før valget høsten 2019 ble det klart at det homofile paret Ueland og Schwarz, som også er politikere i Høyre, venter barn i Canada ved hjelp av en surrogatmor. Det er imidlertid påfallende at norske medier, Stavanger Aftenblad inkludert, ikke makter å sette fokus på den praksis som gjelder stebarnsadopsjon og hvordan homofile par møter en langt mer liberal praksis enn heterofile par.

Surrogati innebærer at en kvinne blir gravid, bærer fram og føder barn som overleveres til det som blir barnets foreldre.

– Jeg kan si at vi har fått hjelp av en kvinne i Canada. (…) Det er fantastisk raust av henne å hjelpe oss, sa Ueland i august.

I oktober viste Ueland fram datteren til sine venner i fylkestinget. Aftenbladet har vært i kontakt med Ueland. Han er innforstått med omtalen, men har ikke noe å legge til.

Straffes ikke

Ingen som får hjelp av surrogatmødre i utlandet, straffes for det i Norge. Eggdonasjon er ulovlig i Norge, og ingen klinikker i Norge har lov til å bistå med assistert befruktning ved surrogati. Dette står fortsatt ved lag etter lovendringene som regjeringen presenterte fredag (se fakta).

– Jeg ble veldig glad, selvfølgelig. Jeg vet at de har ønsket seg barn, og det er kjempeflott, sier Høie om da han første gang hørte at Ueland og Schwartz ventet barn ved surrogati i Canada.

– Nasjonal lovgivning er noe vi må diskutere politisk, men alle barn som fødes, er velkomne. Jeg er sterkt imot at bioteknologiloven skal inneholde straffebestemmelser som rammer folk som reiser til utlandet og bruker metoder som er forbudt i Norge, sier Høie.

– Bioteknologiloven regulerer helsetjenestens bruk av metoder, men ingen skal bli straffet for å få barn, sier Høyre-nestlederen.

– Ueland og Schwartz’ tilfelle var vel innenfor lovens rammer både i Norge og Canada?

– Ja, men det er noen partier og politikere som har tatt til orde for at bioteknologiloven ikke skal omfatte bare helsepersonell – men også innbyggerne i Norge, slik at de som reiser til et annet land der det er lovlig, skal straffes når de kommer hjem igjen … Det er jeg prinsipielt veldig sterkt imot. Vi har den type lovgivning i Norge på de mest alvorlige kriminelle handlingene, for eksempel overgrep mot barn og prostitusjon. Der kan du bli straffet i Norge selv om det har skjedd i et land der er lovlig, for eksempel prostitusjon, sier Høie.

– Det ville vært en grunnleggende feil ting å gjøre å si at et barn som fødes, er per definisjon en ulovlig ting som skjer, og at du som foreldre skal bli straffet. Selv om det ville blitt feil, så fratar ikke det muligheten om en debatt om hvilken lovregulering vi bør ha, sier Høie.

Høie mot Høyre

Høyre gikk i 2018 inn for at eggdonasjon og assistert befruktning for enslige skal bli lov i Norge. KrF klarte å blokkere lovendringen i Granavold-erklæringen.

– Hva er det første du ville ha endret i det øyeblikket KrF hadde vært ute av regjering?

– Spør du Høyre eller Høie? spør Høie med et smil.

– Ta Høyre-nestlederen først og så Høie, da, svarer Aftenbladet.

– Høyre har jo endret standpunkt på eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Hvis Høyre, Frp og Venstre hadde flertall, og ikke hadde avtale med KrF, ville det ligget i loven. Personlig er jeg mer enig med KrF enn Høyre i disse spørsmålene, men jeg forholder meg til det som er Høyres program, sier Høie.

Selv trekker han fram at den nye loven vil gjøre det enklere å ta i bruk nye behandlingsmetoder og forske på gener. Kravet om at genterapi bare skal brukes ved alvorlige sykdommer, fjernes. Det blir også mulig å benytte samme sæddonor til flere barn i samme familie.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter