EUs press mot konservative medlemsstater øker

Foto: Guillaume Perigois fra Unsplash
Foto: Guillaume Perigois fra Unsplash

EU-parlamentet vedtok i forrige uke en resolusjon som understreker at unionens grunnleggende prinsipp om fri bevegelse for innbyggerne må medføre at medlemsstatene også aksepterer de ulike lands famile- og ekteskapslovgivning. Resolusjonen er ikke bindende, men viser tydelig hva EU krever av sine medlemmer.

Store deler av resolusjonen handler om hindringer for fri bevegelse mellom land. Familieforhold etablert lovlig i et EU-land, for eksempel ekteskap av samme kjønn og ekteskap mellom transperosner, blir ikke automatisk anerkjent i dag i en annen medlemsstat. Resolusjonen ønsker å endre det.

Den svenske avisen Världen idag omtaler vedtaket slik:

 

Resolutionen hade tagits fram av utskottet för framställningar, och antogs i måndags med röstsiffrorna 387 för och 161 emot, medan 123 ledamöter avstod från att rösta.

Enligt EU Observer var motståndet störst bland ledamöter från Rumänien, Polen och Ungern. Även om resolutionen inte är bindande ses den av kritiker som ett steg mot gemensam EU-lagstiftning inom ett känsligt område där det inte råder samsyn inom unionen.

Patryk Jaki, Europa­parla­men­tariker från det polska regeringspartiet Lag och rättvisa, kallade resolutionen ”ett brott mot lagar, överens­kommelser, god praxis och diplomatiska principer”.

– Detta eftersom resolutionen talar om att ålägga länder ett visst agerande när det gäller familjelagstiftning, kultur, etik, moral, religion, alltså i samtliga fall områden som enbart medlemsstaten har att besluta om, säger han till den polska nyhetsbyrån PAP.

– EU-tjänstemännen bryter medvetet mot rättsstatsprincipen för att försöka tvinga på polackerna något som de vet att de inte håller med om, och behandla Polen som en koloni.

Stora delar av reso­lutionen handlar om hinder för fri rörlighet mellan länder. Familje­relationer som upprättats lagligt i ett EU-land, så som samkönades och transpersoners äktenskap, partnerskap och földraskap, erkänns inte i dag per automatik i en annan medlemsstat. Det vill resolutionen ändra på.

Till exempel tillåter inte Bulgarien, Polen, Rumänien, Lettland, Litauen och Slovakien samkönade par att ingå äktenskap. Men enligt ett beslut i EU-domstolen från 2018 måste även dessa länder i rättsligt hänseende behandla ett sådant par som äkta makar om paret väljer att flytta till landet.

”Medlems­stater kan inte hänvisa till något författningsenligt förbud mot samkönade äktenskap eller något författningsenligt försvar av ‘moral’ eller ‘allmän ordning’ för att på så sätt hindra människors grundläggande rätt till fri rörlighet inom EU”, står det bland annat i resolutionen.

Vidare uppmanas EU-komm­issionen att i lag slå fast att alla medlems­länder måste erkänna ”de vuxna som anges i ett barns födelsebevis, utfärdat i ett annan medlemsstat, som juridiska föräldrar, oavsett deras juridiska kön eller civilstånd”.

Resolutionen uppmanar också EU-kommissionen att sätta nytt tryck på Polen och Ungern, och även överväga ekonomiska åtgärder, för att stoppa vad man ser som brott mot rättsstatsprincipen och diskriminering av hbtq-personer i de två länderna.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter