Norges Kristne Råd beklager forhastet uttalelse

Foto: Andy Beales fra Unsplash
Foto: Andy Beales fra Unsplash

Tirsdag var en rekke organisasjoner inviterte av Kulturdepartementet til høringsmøte om deres lovforslag mot konverteringsterapi rettet mot LHBTQ-personer.

Under høringsmøtet sa spesialrådgiver i Norges Kristne Råd (NKR), Dag Nygård, at paraplyorganisasjonen som representerer 26 medlemskirker, støtter forslaget om lovregulering av konverteringsterapi, og at man i tillegg ønsker å utvide forbudet opp til 18 år, heller enn til 16 år, slik forslaget er nå. Dette har vekt reaksjoner.

– Jeg har tatt opp med Norges Kristne Råd at det ikke burde holdes konkluderende innlegg tidlig i en høringsprosess, sa Ingunn E. Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen til Vårt Land.

Hun påpekte også at Pinsebevegelsen ikke er for regjeringens lovforslag.

Beklager skjev vektlegging

Nå beklager Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, og skriver til Vårt Land:

 Vi ser at prosessen frem mot endelig høringssvar ikke er kommunisert godt nok og det beklager vi. Vi beklager også at det ble en skjev vektlegging i høringen på tirsdag. Dette var bare noen foreløpige og kortfattede innspill og er ikke Norges Kristne Råd sitt høringssvar.

Han skriver til Vårt Land at arbeidsutvalget i begynnelsen av september gjorde følgende vedtak: «Det utarbeides en høringsuttalelse som støtter forslaget om forbud mot konverteringsterapi». I vedtaket heter det også at «utkast til høringsuttalelse behandles på førstkommende AU før det sendes styret for endelig godkjenning».

Det endelig høringssvaret forutsetter altså styrets godkjennelse, og han skriver videre:

– Innlegget som ble holdt på høringsmøte i regi av Kulturdepartementet på tirsdag er basert på arbeidsutvalget sin behandling og vedtak. Behandlingen i arbeidsutvalget handlet om å angi retning for utarbeidelsen av endelig høringssvar.

Det er altså grunn til å legger merke til at det er prosessen generalsekretæren i NKR beklager, ikke innholdet.

Ønsket en muntlig runde før fristen

Lovforslaget, som ble offentliggjort av departementet i sommer, inneholder blant annet et forbud mot all form for konverteringsterapi rettet mot barn under 16 år. Det blir også foreslått at konverteringsterapi skal defineres som «behandlingslignende handlinger som har til formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Nå er forslaget ute på offentlig høring med svarfrist 15. oktober, men i forkant av de skriftlige svarene ønsket kulturminister Abid Raja (V) også en muntlig runde, og det var altså her Nygård uttalte seg på vegne av NKR.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter