EU-parlamentet vedtok resolusjon mot Ungarn

Foto: Christian Lue fra Unsplash
Foto: Christian Lue fra Unsplash

Europaparlamentet besluttet på torsdag 8. juli en resolusjon som kritiserer Ungarns nye lov mot lhbtiq-informasjon til mindreårige. Det skriver Världen idag. Men avisen skriver også at under debatten som fant sted, var det flere parlamentarikere som tok Ungarn i forsvar.

Resolutionen,som antogs med 459 röster mot 147, fördömer kraftfullt den ungerska lag som trädde i kraft i veckan, och som man menar ”uppenbart bryter mot EU:s värden, principer och lagstiftning”.

Parlamentet menar att lagen är ”ännu ett genomtänkt och förhandsplanerat exempel på successiv nedskrotning av de grundläggande rättigheterna i Ungern”, och att ”organiserad statsstödd panisk skräck för hbtqi-personer […] har blivit den ungerska regeringens redskap för politisk censur”.

Parlamentet menar att lagen strider mot artikel 2 i EU-fördraget, vilken stadgar ”respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter”.

I resolutionen uppmanas kommissionen att bland annat se till så att ”varken partnerskapsavtalet med Ungern för perioden 2021-2027 eller programmen för Ungern godkänns förrän det säkerställts att det övergripande nödvändiga villkoret om respekt för stadgan fullständigt uppfylls”.

Ingenstans i resolutionen står det att Ungern har behörighet att stifta lagar på det områden som berörs. Istället anser parlamentet att minderåriga bör tillförsäkras ”rätten till allsidig sexualupplysning och relationsfostran som är vetenskapligt exakt, evidensbaserad, åldersriktig och inte fördömande”.

När Europaparlamentet disktuerade frågan om den ungerska lagen på onsdagen var det ändå flera ledamöter som uttalade sig till Ungerns försvar.

– Familjepolitiken och samhällspolitiken är frågor som nationerna beslutar om själva, sade fransmannen Jérôme Rivière från gruppen Identitet och demokrati (ID).

– Ja, Ungern har rätt att främja en traditionell familjemodell. Ja, Ungern har rätt att skydda barn från ämnen som inte passar deras ålder.

Spanjoren Jorge Buxadé Villalba från gruppen Europeiska konservativa och reformister hävdade att ”alla europeer vet att en homosexuell går säkrare på gatorna i Budapest eller Warszawa än i Molenbeek, Gaza eller Teherán”.

– Hur vågar ni läxa upp Ungern eller Polen om demokrati? Hur vågar ni att läxa upp dem om rättstaten och de mänskliga rättigheterna som kämpat mot och besegrat kommunismen, den mest kända totalitära och brutala rörelsen i Europa? tillade han.

Vid en presskonferens i Budapest samma dag slog Gergely Gulyás, premiärminister Viktor Orbáns kanslichef, tillbaka mot kritiken inom EU.

– Vi säger inte till någon över 18 år hur de ska leva sina liv. […] Skydd av barn är en helt annan sak, där författningen ålägger staten en plikt att skydda sina institutioner, och tydligt säger att barnuppfostran i första hand tilkommer föräldrarna, sade han enligt Hungary today.

Det finns heller inget som hindrar att tonåringar ställer frågor om homosexualitet till sina lärare, tillade Gergely Gulyás.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter