Esben Esther Pirelli Benestad fratatt autorisasjonen som lege

Foto: National Cancer Institute fra Unsplash
Foto: National Cancer Institute fra Unsplash

– Nyheten om at landets fremste behandler på feltet mister autorisasjonen traff oss med sjokk og vantro, sier Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI til magasinet Blikk.

Inge Alexander Gjestvang kommenterer videre:

– Det betyr at hen ikke kan fortsette å gi den fantastiske hjelpen til de av oss som har trengt den beste profesjonsutøveren innen kjønnsmangfold i Norge.

Isak Bradley, leder i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) reagerer også sterkt.

– Vi er sjokkerte, og svært bekymret for hva som nå vil skje med tilgangen på helsehjelp først og fremst for Benestads pasienter men også pasientgruppen som helhet i tiden som kommer.

Nå forklarer Helsetilsynet hvorfor de har avskiltet ham:

– Etter vår vurdering går Benestads mangelfulle utredning av pasienter med kjønnsinkongruens og uforsvarlige rekvirering av vanedannende legemidler på bekostning av pasientsikkerheten, sier assisterende direktør Heidi Merete Rudi til VG.

Benestad meldte selv i flere medier at hen mistet autorisasjonen onsdag. Hen har tidligere vært åpen om situasjonen hen står i, blant annet i et stort intervju med TV2 i november i fjor.

– Det er en systematisk forfølging, slik jeg oppfatter det. Helsetilsynet har, godt støttet av Rikshospitalet, jaktet på meg de siste 20 årene. De leter med lykt og lupe etter noe å ta meg på. Det er en liten gruppe som ønsker at jeg ikke skal være i virke, og denne gruppen har stor makt, sier hen da.

– Helsetilsynets vedtak er resultat av en samlet behandling av tre ulike tilsynssaker fra Statsforvalteren fra 2008, 2016 og 2020. Disse har grunnlag i bekymringsmeldinger fra helsepersonell og pårørende. Vi har vurdert hvordan Benestad har utredet noen pasienter med kjønnsinkongruens, og hens forskrivning av vanedannende medisiner til flere pasienter.

Beneastad fortalte tidligere onsdag til at vedtaket hen har mottatt fra Helsetilsynet er på 42 sider.

– Det virker som Statens helsetilsyn ikke har endret på noe av det som ble sendt fra Statsforvalteren i Agder. Til tross for at de har mottatt over 200 støtteerklæringer fra hele Norge. Mange av erklæringene sa at «Esben Esther har reddet livet mitt» eller «Esben Esther har reddet livet til mine barn».

Benestad hadde planer om å pensjonere seg om 15 måneder opplyser hen til VG.

– Uforsvarlig

Legen, som selv er transperson, har i 37 år tatt imot personer med kjønnsinkongruens fra hele landet på sitt legekontor i Grimstad.

– Vi drar ikke i tvil at Benestad har høy kompetanse på kjønnsinkongruens, men hen har ikke sørget for den tverrfaglige og forsvarlige utredningen som forventes og som det er enighet om. I de sakene som har dreid seg om forskrivning av medikamenter, har hen ikke fulgt retningslinjene for forskrivning av medikamenter som kan skape avhengighet og vedlikeholde et misbruk. Benestads behandling avviker såpass mye fra god praksis at den vurderes som uforsvarlig, sier Rudi til VG.

Hun opplyser at de har fått bekymringsmeldinger og behandlet flere saker i årenes løp knyttet til Benestad.

– Hen har fått tilbakemeldinger og reaksjoner – advarsel – som skulle kunne gi grunnlag for å justere og korrigere sin praksis. Dette har imidlertid ikke skjedd, og vi finner det nå nødvendig å tilbakekalle hens autorisasjon for å sikre pasientsikkerheten, sier Rudi.

Benestad har selv gitt uttrykk for at den største tragedien er for hens pasienter, og at hen frykter for dem når hen nå mister lisensen. Til Fædrelandsvennen har hen tidligere uttalt at hen frykter noen vil ta livet sitt.

– Når en lege taper autorisasjonen, uansett grunnlag, så skaper det problemer for pasientene. Vedkommende plikter imidlertid å sørge for at disse pasientene overføres til og får kontakt med andre deler av tjenesten som kan hjelpe dem. Pasientenes fastleger er sentrale her, svarer Rudi.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Camylla Battani fra Unsplash

Venstre vil tillate surrogati i Norge

Venstre la torsdag fram følgende forslag: * Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tillate samtidig egg- og sæddonasjon for enslige og par. * Stortinget ber