Er kirken klar for en biskop som lever i et likekjønnet ekteskap?

Foto: Mateus Campos Felipe fra Unsplash
Foto: Mateus Campos Felipe fra Unsplash

Biskop emerita Solveig Fiske stiller spørsmål ved hvorfor prost Kristine Sandmæl ikke gikk videre som bispekandidat i Sør-Hålogaland, og mener det kan ha vært fordi hun er gift med en kvinne. Merete Thomassen tror saken har en annen forklaring.

På sin egen Facebookside skrive hun følgende:

Etter at avstemminga til biskop i Sør-Hålogaland bispedøme har eg tenkt mykje på om det er slik at ulike lag i Den norske kyrkje som avgir stemme i prosessen ikkje er klår for å få ein biskop som er gift med ein av same kjønn. Dei tre som har gått vidare er gode kandidatar. Absolutt. Men det gir ettertanke at Kristine Sandmæl som er ein sentral kyrkjeleiar gjennom å vera leiar i Mellomkyrkjeleg Råd og har lang og trufast teneste i bispedømet i ulike stillingar, ikkje vart med vidare. Ho fekk eit godt votum, men akkurat for lite til å vera mellom dei tre. Eg tenkjer på kor sterkt eit signal det hadde vore at nettopp ho som er gift med ei kvinne, hadde vore av dei som gjekk vidare.

Og spørsmålet gneg meg:
Er det slik at ulike lag i Den norske kyrkje som avgir stemme i prosessen ikkje er klår for å få ein biskop som er gift med ein av same kjønn?

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Camylla Battani fra Unsplash

Venstre vil tillate surrogati i Norge

Venstre la torsdag fram følgende forslag: * Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tillate samtidig egg- og sæddonasjon for enslige og par. * Stortinget ber