Professor Anne Kalivg i religionsvitenskap vil ikke kalle transkvinner for «hun». Nå sier hun opp stillingen.

Foto: Changbok Ko fra Unsplash
Foto: Changbok Ko fra Unsplash

Anne Kalvig oppgir mobbing som årsak til at hun sier fra seg professorstillingen sin ved Universitet i Stavanger. – Ytringsfrihet er særdeles viktig for oss, svarer rektor til Vårt Land.

– Jeg har ingenting å gå til, sier professor i religionsvitenskap ved Universitet i Stavanger Anne Kalvig til Stavanger Aftenblad, som først omtalte saken.

Kalvig har nå sagt opp stillingen som professor etter 25 år universitetet.

I et oppsigelsesbrev skriver hun at hun i flere år «har vært en skyteskive for en svertekampanje» fordi hun mener at «objektiv, materiell virkelighet må ha forrang også på område kjønn når vi utarbeider regler, ordninger og lover og vern av eksisterende lovverk».

Til Vårt Land sier Kalvig at hun synes det har vært umulig å gå på jobb og møte studenter og kollegaer.

 Det er en fryktkultur som har bredd seg som gjør at folk ikke tør å si hva de mener.

Og sier videre:

Jeg er vant med harde debatter og motbør, men det som er annerledes i denne situasjonen nå er at det er et usaklig ordskifte som handler om å ta personer og ikke argumenter. Det er et paradigmeskifte i virkelighetsoppfatning som ikke blir tatt tak i. En nekter å diskutere hva dette sakskomplekset dreier seg om.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter