Danmarks Kristeligt Dagblad mener: Beskyt minoriteter. Også de religiøse

Foto: Daniel Thomas fra Unsplash
Foto: Daniel Thomas fra Unsplash

I en leder i den danske avisen Kristeligt Dagblad kommenterer Kirke & Tro-redaktør Anders Ellebæk Madsen situasjonen som oppstår når alle typer seksuelle minoriteter og kjønnsidentiteter skal beskyttes rettslig.

På det religiøse felt er der særlige problemer. Konservative jøder, kristne og muslimer overvejer i øjeblikket, om det er ulovligt at gå ud fra i deres kommunikation og adfærd, at der grundlæggende kun er to køn i verden.

“Mindretallet i offentlighedens sprogbrug er i dag de konservative religiøse. Det mindretal har brug for beskyttelse,” skriver Kirke & Tro-redaktør Anders Ellebæk Madsen. Foto: Katie Rainbow/Unsplash og Manuel Asturias/Unsplash

Intersektionalitet. Ciskønnet. Transkønnet. Det danske sprog får i disse år mange nye ord. Det er en følge af det enorme fokus på tidens store ideologi, der ideelt set vil styrke den kønslige ligestilling, men ofte ender med at udgrænse andre syn på køn og seksualitet.

De nye fagtermer går også ind i juraen. En lov er på vej, som blandt andet ønsker at kriminalisere en praksis eller adfærd, “hvis det vil stille personer særligt ufordelagtigt på grund af deres seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika i forhold til andre personer”. Sådan lyder det i et lovforslag, der har været igennem førstebehandling i Folketinget. Det er ikke nyt, at kønsdiskrimination er ulovligt, men det er det, at ord som ”kønsidentitet” har fundet vej ind i lovtekster.

Det er selvfølgelig prisværdigt at bekæmpe de overgreb mod minoriteter, som der er for mange af, selv i samfund som det danske. Men loven rejser mange spørgsmål. For det er ikke bare minoriteter, formuleringerne i lovteksten rammer. Kønsidentitet må logisk set dække alle. Man må slet ikke stille mennesker ufordelagtigt på grund af ”kønskarakteristika”.

Love må forstås universelt. Hvorfor skal det ikke også være strafbart at tale dæmoniserende om manden, som det sker rutinemæssigt, når der skydes på hvide mænd? Og hvad med den udbredte hetero-normative tankegang, der grundlæggende ser mand-kvinde-forhold som det normale i samfundet? Kriminaliseres den helt eller delvist? Det er komplet umuligt at regne ud med den løse sprogbrug, regeringen lægger i hænderne på de fremtidige dommere, som skal afgøre, om en borger bør straffes eller ej.

På det religiøse felt er der særlige problemer. Konservative jøder, kristne og muslimer overvejer i øjeblikket, om det er ulovligt at gå ud fra i deres kommunikation og adfærd, at der grundlæggende kun er to køn i verden. Det gælder for eksempel kristne foreninger som Indre Mission og Luthersk Mission. Alle ældre tekster bærer på et kønssyn, som er helt anderledes end vor tids syn på emnet, og dem skal der være plads til.

De nye kønsudtryk er for længst blevet mainstream. De svære akademiske ord er blevet magtens sprog. Derfor ligger der også en vis logik i, at regeringen nu gør det til lovsprog. Tilhængerne af dette moralsyn stiller sig an, som om de er i opposition, selvom de for år siden er blevet den etablerede elite, der bestemmer i samfundet. Mindretallet i offentlighedens sprogbrug er i dag de konservative religiøse. Det mindretal har brug for beskyttelse, og den beskyttelse må som minimum skrives ind i den nye lov. Desuden burde man helt generelt prøve at bruge sprog i love, som er forståeligt og kan forklares universelt.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir