Idretten krever at alle bøyer seg for regnbueflagget

Foto: Brielle French fra Unsplash
Foto: Brielle French fra Unsplash

Etter 11 år i idrettslaget som trener, frivillig og hobbyspiller, trekker John Peder Samdal (44) seg nå ut. Klubben han tilhørte sluttet seg for en tid tilbake til #STOPP-kampanjen, som sier nei til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering, noe som inkluderer en bruk av regnbueflagget. John Peder Samdal er tydelig på at under den fanen kan han ikke stå, og sier til TV2:

Som kristen kan jeg ikke være med i et felleskap hvor jeg må støtte de verdiene som målbæres gjennom regnbueflagget.

Samdal understreker at han først og fremst ikke har noe imot selve #STOPP-kampanjen. Det er imidlertid bruken av regnbuefargen i flagg og kapteinsbind han opplever som problematisk, og som har ført til at han trekker seg selv og familien ut av Idrettslaget.

Han opplever regnbuesymbolikken som ekskluderende, og sier videre til TV2:

– Det tas inn som et symbol vi skal samles om, men da må alle kunne slutte seg til det. Både Pride og regnbue-flagget taler om kjærlighet og inkludering, det samme gjør den kristne tro. Men man legger så forskjellige ting i begrepene.

– For meg blir det veldig naivt å bare flagge det som kjærlighet og inkludering, som noe alle bør støtte opp om. For vi legger så forskjellige ting i begrepene. Jeg som kristen kan ikke være med i et felleskap hvor jeg må støtte de verdiene som målbæres gjennom regnbueflagget. Da tenker jeg særlig på dette som gjelder normoppløsning knyttet til kjønn og seksualitet.

Han skrev et leserinnlegg og stilte opp i lokalavisen der han delte sine meninger om regnbuesymbolikken. Da ble det bråk. Avisen endte med å avpublisere saken på nett, og artikkelen ble også trukket fra sosiale medier på grunn av stor aktivitet kommentarfeltet.

– Jeg var aldri inne på Facebook og fulgte meningsutvekslingen selv, men vi har fått gjengitt noe av andre etterpå. Det er klart det er mange som mener mye både om meg som person og om oss som familie, og det er ikke kjekt.

– Det blir nesten noe totalitært over det, du skal ikke få lov til å ha en annen mening. Når du våger å si imot, blir du stemplet som dum og nesten litt ond. Det oppleves fort belastende, derfor er det de færreste som tør å si sin mening. De fleste vil nok helst bare gjemme seg unna når denne problematikken kommer opp, selv om man er uenig i regnbuesymbolikken og ikke synes det er greit.

På spørsmål fra TV2 om han har forståelse for motargumentene, som i hovedtrekk handler om å stoppe alle former for diskriminering, svarer han:

– Ja, og det vil jeg jo si er en viktig sak her. Det handler jo rett og slett om å respektere hverandre som mennesker, uavhengig av hvem man er og hva man har gjort. Og det klart at den type hets som har vært mot homofile, der det er brukt skjellsord på fotballkamper fra tribunen og så videre, det er jo ikke greit i det hele tatt.

Den tidligere fotballtreneren for alderbestemte lag og hobbyspilleren mener imidlertid at det finnes andre og bedre måter å bekjempe hets i idretten og i samfunnet enn ved bruk av regnbueflagg og regnbuekapteinsbind.

– Dette er jo først og fremst noe ungene lærer hjemme, og i kontakt med andre voksne. Det handler om hvordan vi voksne snakker om andre. Vi må omgås på en god måte, uavhengig av hva man synes om andre og deres meninger.

For meg er det uakseptabelt, at man nærmest må unnskylde seg for den overbevisningen man har.

– Et kristent livssyn blir så marginalisert at det ikke lenger er rom for oss

44-åringen, som i tillegg til sin vanlige jobb er ansatt i en 30-prosent-stilling som bibelskolelærer, håper at også hans syn på saken kan tolereres og respekteres.

– Det må være lov til å ha ulike overbevisninger. Å ha et kristent livssyn, det er jo det som har vært det vanlige i Norge i mange, mange år, og som det norske samfunnet ble bygget på. Vi begynte med skoler i Norge for at folket skulle kunne lese Bibelen. Men nå opplever jeg at et klassisk kristent livssyn blir så marginalisert at det ikke er rom for oss, som for eksempel i idrettssammenheng.

Du blir på en måte påtvunget å bære symbolbruken som for meg er dypt forankret i et helt annet syn på mennesket og livet. For meg er det uakseptabelt, at man nærmest må unnskylde seg for den overbevisningen man har. Det vil vi ikke gjøre.

Han roser dialogen han har hatt med Idrettslaget og for at de «prøvde å forstå» hans synspunkter. Klubben hentet også ekstern hjelp fra Norges Idrettsforbund (NIF) ved spesialkonsulent Håvard B. Øvregård og hadde dialogsamtaler mellom partene, der de fikk utvekslet sine meninger.

NIF: – Kommer ikke til å påvirke vår bruk av regnbuesymbolet

Seniorkonsulenten for verdiarbeid i NIF, Håvard B. Øvregård, er sterk uenig i at regnuesymbolet sørger for at idretten ikke lenger er for , alle, og sier til TV2:

– Vi ser ingen grunn til at regnbuesymbolet skal virke ekskluderende for personer med kristent eller annet livssyn. Dersom noen skulle være uenige i at vi skal synliggjøre at idretten ønsker homofile, lesbiske og bifile velkommen, så må anerkjenne at noen tenker dette. Men det vil ikke påvirke vår bruk av regnbuesymbolet. Vi opplever at de fleste har den samme forståelsen av regbueflagget som vi har.

Han påpeker at noe av det viktigste med #STOPP-kampanjen er at alle skal føle seg trygge i idretten.

– At idretten sier tydelig at vi ikke er nøytrale til diskriminering, at dette er tema vi ikke kan være nøytrale til. Enten er vi tydelige på at vi reagerer på diskriminering, eller så støtter vi indirekte den diskrimineringen som måtte skje – og den utryggheten som enkeltpersoner opplever – i samfunnet og i idretten.

Derfor kommer ikke NIF til å gjøre endringer på bruken av regnbuefargene i kampanjen.

– Vi bruker regnbuesymbolet for å signalisere at idretten skal være en trygg arena for alle, at dette gjelder uavhengig av seksuell orientering, uavhengig av om du er homofil, lesbisk, bifil eller heterofil.

– Vi vet at idretten i dag ikke oppleves like trygg for homofile som for heterofile, derfor er det viktig for oss å synliggjøre vår holdning gjennom bruk av regbuesymbolet.

NFF: – Skal ha respekt for ulike oppfatninger og verdisyn

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, svarer på vegne av Norges fotballforbund. Han har vanskelig å forstå at enkelte kan føle seg ekskludert fra idretten på grunn av regnbuebruken i #STOPP-kampanjen.

– Det er vanskelig å forstå at regnbuebruken kan oppleves ekskluderende, og det er trist at noen opplever det slik.

– På spørsmål fra TV2 om hva han tenker om at personer med en annen oppfatning av regnbuesymbolet synes dette er problematisk når det brukes i idretten, fotballen og i breddefotballen, svarer han:

– Vi skal ha respekt for ulike oppfatninger og verdisyn. Samtidig er det viktig at idretten tar et samfunnsansvar og er en inkluderende arena. Kampen mot rasisme, arbeidet for like muligheter, diskriminering og å forebygge homohets, er svært viktige verdisaker for idretten. Hele norsk idrett står samlet bak verdigrunnlaget.

Kampanjene gir oss en mulighet til å markere avstand til uakseptabel atferd og holdninger
Alf Hansen, NFF

Hansen understreker viktigheten av at idretten tar samfunnsansvar. Regnbuebruken i form av flagg og kapteinsbind har han ingen problemer med å forsvare.

– Det er grunnleggende og viktig at idretten tar et samfunnsansvar. Vi er barn og ungdoms viktigste fritidsarena, i en alder hvor identitet og holdninger blir formet. Gode rollemodeller er avgjørende og idretten har mange, både av de mange som tar på seg frivillige oppdrag i breddeidretten, men også profilerte toppidrettsutøvere. Gjennom kampanjer får vi en økt kollektiv bevissthet på viktige verdispørsmål og holdninger. Kampanjene gir oss en mulighet til å markere avstand til uakseptabel atferd og holdninger. Kampen mot homofobi er viktig og gjennom regnbueflaggsymbolet viser idretten at den er for alle og at alle skal møte samme respekt.

– Norsk idrett står sammen

Klubben John Peder Samdal har tilhørt i 11 år synes det er trist at den tidligere treneren for alderbestemte lag trekker seg ut fra fotballgruppen, og sier følgende i en generell uttalelse i en epost til TV 2:

– Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. Det er dette regnbuefargene symboliserer. Idretten viser solidaritet og støtte til grupper som føler seg – og er – diskriminert i dagens samfunn, det er et budskap vi er stolt over å formidle. Regnbuefargene er et symbol for inkludering, kjærlighet og likeverd, det er trist om noen ikke kan ikle seg det. I Idrettslaget er det plass til alle.

Samdal, som sier han elsker å spille fotball, håper på sin side på endringer i fremtiden.

– Jeg håper at man kan være mer bevisst på at det faktisk ikke er alle som støtter den symbolbruken som den brukes her. Jeg spiller fotball med hvem det måtte være, det er overhodet ikke det dette handler om. Men med tanke på måten dette blir gjort på, og med denne kampanjen og bruk av regnbueflagget, så vil det også være ekskluderende for mange.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter