Canadas anti-konverteringslovgivning kan bli ytterligere restriktiv

Foto: Hermes Rivera fra Unsplash
Foto: Hermes Rivera fra Unsplash

Det har lenge vært kjent at det liberale flertallet i Canadas parlament ønsker en utvidet lovgivning for å  «beskytte» landets LHBTIQ-bevegelse mot ideologisk og teologisk motstand. Parlamentet har derfor i lengre tid arbeidet med et lovforslag, Bill C-6, med dette for øye.

Dette lovforslaget var i manges øyne ille nok i utgangspunktet da det hadde til hensikt å kriminalisere de som vil hjelpe mennesker med å overvinne uønsket tiltrekning av samme kjønn. Nå synes det som om strafferammene utvides og definisjonene blir bredere.

Forrige fredag ​​fullførte den føderale justiskomiteen sin “gjennomgang” av Bill C-6 (“forbud mot konverteringsterapi”). Men i stedet for å lytte til de alvorlige bekymringene fra mange kvalifiserte medisinske eksperter, kirkeledere, tidligere LGBT-representanter og foreldrerettighetsgrupper, forsterket de bare inntrykket av et ønske om å ramme et tradisjonelt, kristent syn på seksualitet og kjønn.

Det liberale flertallet i komiteen anbefalte ikke bare at Bill C-6 skulle fremskyndes til en endelig avstemning, men de la også til fem nye tillegg for å utvide og styrke denne totalitære lovgivningen. I stedet for å jobbe på tvers av partilinjer og lytte til alle sider, manipulerte de den parlamentariske gjennomgangsprosessen for å presse gjennom enda mer av deres ensidige, radikale LHBT-agenda.

Begrepet “kjønnsuttrykk” ble lagt til i Bill C-6, og utvidet definisjonen av “konverteringsterapi” til å omfatte undertrykkelse eller stigmatisering av “ikke-cisgender kjønnsuttrykk”.

Med andre ord, det vil ikke bare være en forbrytelse for foreldre å prøve å stoppe barna sine fra å medisinsk å skifte til deres motsatte kjønn, det vil også bli en forbrytelse for foreldre å påvirke hvordan barna deres ønsker å kle seg, hvilken sminke de har ønsker å bruke, eller uansett hvordan de velger å uttrykke sin “identitet”.

Hvis en jente på seks år  en dag kommer hjem fra skolen og sier at hun nå er en “han”, og hun heter nå “John”, vil foreldrene være hjelpeløse. Hvis de ikke støtter barnets fantasier, kan de miste det og risikerer i tillegg fengselsstraff.

I sin nåværende form overfører Bill C-6 i prinsippet foreldreansvaret til LHBT-aktivistene, og fjerner all rett til å motsette seg selv de mest uanstendige, skadelige, umoralske og seksuelle praksisene og kjønnsuttrykkene som fremmes.

Canadas foreldre blir fortalt at deres barn må få lov til å uttrykke seg som den kjønnsidentiteten de ønsker, det vil si hører om på skolen eller ser på nettet. (Det er bokstavelig talt dusinvis av mulige “kjønn” å velge mellom.)

Flertallet av den liberale komiteen valgte også å utvide sensurbestemmelsene i lovforslag C-6. Det vil nå være en forbrytelse ikke bare å “annonsere”, men også å “markedsføre” ethvert tilbud om å gi rådgivning for uønsket tiltrekning av samme kjønn eller kjønnsdysfori. Dette vil føre til at alle offentlige utsagn, artikler, pamfletter, bøker, websider, nettsteder eller YouTube-videoer som støtter et tradisjonelt syn på seksualitet eller kjønn, kan “beslaglegges” eller “slettes”. Dette inkluderer: “ethvert materiale – inkludert et fotografisk, film-, video-, lyd- eller annet opptak, dvs all visuell fremstilling eller skriftlig materiale.”

Komiteen senket også terskelen for at politiet skal kunne åpne sak mot de som krenker lov C-6. I henhold til den opprinnelige lovforslaget var det en forbrytelse å gi råd til en voksen hvis det var “mot en persons vilje”, noe som betyr at det påhviler den voksne mottakeren av budskapet å protestere mot rådgivning eller råd. Nå påhviler det de som gir råd om først å få “samtykke” fra alle voksne før de noen gang snakker om temaet. Det betyr at det er et åpent spørsmål om noen vil våge å si noe om det tradisjonelle perspektivet på seksualitet eller kjønn uten frykt for å bli anklaget for ikke å ha innhentet samtykke.

Foreslått strafferamme er på fem år.

Lifesitenews

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter