Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum går mot Therese Egebakken

Foto: Engin Akyurt fra Unsplash
Foto: Engin Akyurt fra Unsplash

Therese Egebakken i Stavanger bispedømmeråd har gått ut kritisert at Den Norske Kirke har lagt ut Skeiv Sexhåndbok i ressursbanken den stiller til rådighet for menighetene. Nå svarer Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum på kritikken. Til Vårt Land sier hun at de bare gjør jobben de er satt til:

 Dette handler om å gi kirkelige medarbeidere tilgang på et bredt spekter av ressurser om kjønn og seksualitet.

Denne ressursbanken er laget for kirkelige medarbeidere. Seksualitet og samliv er et av mange tema i den. Hensikten er å gi dem en bred oversikt over ulike syn på kjønn og seksualitet.

Kirkerådslederen sier til Vårt Land at ressursbanken er en oppfølging av et vedtak fra Ungdommens kirkemøte i 2018. Vedtaket slo fast at all undervisning må være åpen om spørsmål om kjønn og seksualitet på en måte som ivaretar seksuelle minoriteter og det at kirken lever med to syn på ekteskapet.

Til Vårt Land sier Kirkerådslederen at det ikke er relevant hva de synes:

Hva vi selv synes om det har ikke vært et relevant spørsmål for oss. Spørsmålet har vært hvilke organisasjoner som kan bidra til et bredt tilfang av ressurser for kirkens medarbeidere.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter