Bent Høie: Et samfunn som ikke er åpent for mangfold, bidrar til psykisk uhelse,

Mangfold
Foto Claudio Schwarz fra Unsplash

I et intervju med avisen Dagen, viser helse- og omsorgsminister Bent Høie hvor rotfestet og etablert den radikale kjønnsteorien er blitt med tanke på ideen om flytende kjønnsidentitet.

De siste dagene har Dagen skrevet flere artikler om «Nasjonal faglig retningslinje for helsetilbud til personer med kjønnsinkongruens» som er ute på høring. Høringsfristen er kommende fredag.

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens har  argumentert for lavere terskel for å få hjelp i norsk helsevesen, og til Dagen kommer helse- og omsorgsminister Bent Høie  med noen svært interessante perspektiver:

 Denne pasientgruppen har som alle andre pasientgrupper behov for ulike tilbud. Retningslinjen skal bidra til å sikre klarhet i hvilke tilbud som skal gis lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det skal ikke være en enten-eller-situasjon, der man har det nasjonale høyspesialiserte tilbudet og ellers lite eller ingenting.

Han tror det er større åpenhet som gjør at flere definerer seg som et annet kjønn:

Det er nok flere grunner til dette, men jeg tror hovedgrunnen er åpenheten i samfunnet som gjør det lettere å snakke om dette og be om hjelp. Ikke minst i Norge tror jeg at viktige enkeltpersoner har gått foran og fortalt sine historier, men det har også vært viktige tv-programmer der enkeltpersoner og familier har stått fram. Heldigvis har vi sammen bygd ned barrierene på dette området.

Da Dagen påpeker at disse pasientene også har andre lidelser, er svaret at dette skyldes mangel på trygghet og hjelp:

Det er noe helsetjenesten må forholde seg til og gi hjelp for. Man må gjøre en konkret vurdering av hva som er bakgrunnen for dette. Det er klart at hvis man over tid har levd i en situasjon der man opplever det man folkelig kaller å være «født i feil kropp», uten å oppleve trygghet for åpenhet eller fått hjelp, er det ikke rart at dette gir seg uttrykk i psykiske helseutfordringer.

Det er nemlig de som ikke er åpne for mangfold som bidrar til psykiske problemer:

Et samfunn som ikke er åpent for mangfold, bidrar til psykisk uhelse.

Påstander om sosial smitte er bare tull:

 Dette er så ekstremt vanskelig for dem det gjelder, så jeg er ikke enig med dem som fremstiller det som en trend. Slike påstander er også noe vi som er homofile, har blitt møtt med: At det er en smitteeffekt. Det er bare tull.

Samtidig vil han ikke utelukke at underliggende psykisk sykdom kan være en forklaring i noen tilfeller.

Derfor blir alle pasienter som ønsker behandling, grundig utredet. Det er særlig viktig opp mot de mest krevende og irreversible inngrepene. Slik kan vi redusere risikoen for at folk tar valg på dette området som de vil kunne angre på.

Problemet er at det behandles for få, ikke for mange..

Men vi må aldri glemme at selv om det vil være en risiko, slik det vil være slik med all medisinsk behandling, er ikke overbehandling problemet på dette området. Hovedproblemet er at det er for mange som ikke får hjelp. Mange menneskeliv har gått tapt på grunn av manglende hjelp og fordommer.

Han er redd for at dette gjøres til en slagmark om identitetspolitikk

Men jeg er urolig for en tendens til at man både på høyresiden og venstresiden forsøker å gjøre dette til en ideologisk slagmark om identitetspolitikk. Er det noe denne pasientgruppen ikke fortjener, så er det å bli offer for dette.

Han frykter ikke irreversibel behandling:

Det spørs hva man mener med irreversibel behandling, men dette er en medisinskfaglig diskusjon. At man finner en medisiner som mener noe, betyr ikke at det er enighet om dette. Det handler først og fremst om hva som er god behandling for den enkelte pasient.

Høie ønsker rom for kjønnsuttrykk, og på spørsmål om han forstår  at noen blir bekymret for økt forvirring fordi kjønn blir betraktet som noe subjektivt og ikke noe biologisk bestemt, er svaret at det er finurlig når majoriteten prøver å gjøre seg til offer…

Det jeg tror det virkelig er grunn til å stille spørsmål ved, er hvem som blir forvirret. Det vanlige er at man blir født med et kjønn og dør med det samme kjønnet. Men det har alltid vært mennesker som fødes uten at kjønn er avklart. Og så har det alltid vært mennesker som fødes med et biologisk kjønn de opplever at de ikke tilhører eller ikke føler seg hjemme i, sier Høie.

Noen av disse vil ha behov for medisinsk hjelp og ha behov for å leve med det kjønnsuttrykket som de ønsker. Det er viktig at det er toleranse for dette, uten at det er trussel for den vanvittig store majoriteten som er født med et kjønn og dør med det samme kjønnet. De kommer aldri til å bli truet. Det er alltid finurlig når majoriteter prøver å gjøre seg til offer.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter