Kampen mot ideen om flytende kjønn skaper nye allianser

Seilbåt
Foto Greg Rosenke fra Unsplash
Radikal kjønnsteoris inntog i skole- og helsevesen har skapt allianser få hadde sett for seg, selv for få år siden. En av dem som har vært med å bidra til det, er den selverklærte lesbiske kvinnesaksvinnen Tonje Gjevjon som opplever at radikal kjønnsideologi skaper et fellesskap av kristne, mødre og kvinneaktivister som ønsker å rope varsko om det som skjer.

I et intervju med avisen Dagen forklarer hun bakgrunnen for det som skjer.

Hun mener helseminister Bent Høie (H) er for lite kritisk i sin tilnærming til hvordan helsevesenet skal møte personer med kjønnsinkongruens, og hun er urolig for «skeiv ideologi» som får innpass i barnehage, skole og høyere utdanning:

Hadde det vært kristne eller muslimer som prøvde å selge inn noe sånt, er det mange som ville reagert. Men overfor skeive organisasjoner har de berøringsangst.

Kunstneren og skribenten etterlyser analyser av hva som skjer med språket og virkelighetsoppfatningen når kjønn er noe subjektivt. Hun etterspør også kunnskapsgrunnlaget for å gi mindreårige kjønnskorrigerende behandling.

Høyre prøver å selge seg selv som kunnskapspartiet, men her går de langt utenfor det som er etablert kunnskap, sier hun.

Dagen viser da til Bent Høie som mener flere kan søke kjønnskorrigerende behandling fordi det er blitt mer åpenhet rundt dette. Til det svarer Gjevjon:

Han kan tro hva han vil, men det holder ikke. Hvis han vil ta dette på alvor, må han for det første finne ut hvorfor det er en så stor økning i antallet tenåringsjenter som vil skifte kjønn. Det er store fagmiljøer internasjonalt som sier stopp.

Selv hadde hun en sterk opplevelse av å være «guttejente» og en dramatisk pubertet.

Hadde Rosa Kompetanse hatt kurs i klasserommet da jeg var elev, ville alle snudd seg og sett på meg, og antatt at det var jeg som var født i feil kropp. Jeg vet ikke hva som ville skjedd da. Jeg er utrolig glad for at det narrativet ikke fantes.

Hun er bekymret for at forslaget til «Nasjonal retningslinje for helsetilbud til personer med kjønnsinkongruens» skal føre til at flere tar valg de angrer på. Dessuten er hun urolig for at foreldre får redusert myndighet og mulighet til å være omsorgspersoner for barna sine.

Vi har aldri gjort slike inngrep på barn tidligere. Det er helt absurd at det skjer nesten uten offentlig diskusjon.

Dagen viser til Høie som mener liv har gått tapt på grunn av manglende hjelp og av fordommer:

Da vil jeg vite hvor mange. Helseministeren får komme med konkrete tall på personer med kjønnsinkongruens som har tatt livet sitt i Norge om han bruker selvmord som argument. Og det er også relevant å vite om de eventuelle selvmordene er foretatt før eller etter behandling.

Hvis unge mennesker er suicidale, mener hun det skyldes for eksempel depresjon.

Det er noe man behandler med psykologer og psykiatere. Å sette foreldre i en situasjon der de får inntrykk av å velge mellom å si ja til inngrep på barnet eller fare for selvmord, er uholdbart. Og det er ikke faktabasert.

Gjevjon mener det hun kaller «det skeive prosjektet» gjør at ansatte i for eksempel helsevesenet risikerer sanksjoner hvis de beskriver virkeligheten slik de oppfatter den.

Dagen spør hvor viktig den omtalte retningslinjen i denne sammenhengen er, og Gjevjon svarer :

Alle steg som bekrefter at det er mulig å være født i feil kropp, at kjønn er et spekter, at barn er i stand til bestemme egen identitet og i det hele tatt befester dette nye språket, er alvorlige, sier hun.  Når en minoritetsbevegelse blir så intolerant og dominerende, vil det på sikt også føre til antipati mot denne gruppen. Det skjer alltid med endringer som foregår uten at det ligger demokratiske prosesser bak endringene. Og nå opplever folk at de tvinges inn i et radikalt livssyn det ikke finnes grunnlag for. Jeg er redd det kommer til å slå tilbake, spesielt på homofile menn.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Farlig lettvint om kjønn

I sitt innlegg Det androgyne 13.07. prøver Jørg Arne Jørgensen (JAJ) å stille seg utenfor debatten og gi kjønn en analyse fra et slags olympisk