Nord-Irland erfarer hva kjønnsnøytral ekteskapslovgivning innebærer

Refuse
Foto Drew Beamer fra Unsplash

Nord-Irland har fått en lovgivning som gir mulighet for likekjønnede par til å gifte seg. Det mange ikke er klar over, er at den samme lovgivningen gir lite rom for andre enn kirkelig ansatte å motsette seg å bli involvert i seremonier knyttet til likekjønnet ekteskapsinngåelse.

Den nye lovgivningen gir ikke grupper som dommere, hotelleiere blomsterdekoratører o.l, det vil de som tilbyr  tjenester til par som gifter seg, å si nei til likekjønnede par.

Liam Gibson, political officer i Nord-Irland for Society for the Protection of Unborn Children (SPUC),sa til LifeSiteNews at samvittighetsfriheten og ytringsfriheten er under alvorlig angrep, og at utviklingen etter at den kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt, viser at målet ikke var å gi homofile rett til ekteskap, men å endre hele samfunnet:

The London Government was determined to impose “same-sex marriage” on Northern Ireland. It is not surprising, therefore, that the new regulations will force individuals and businesses to be directly involved in facilitating same-sex ceremonies. The fact that there will be no reasonable accommodation for people who have a moral objection to such ceremonies shows that the redefinition of marriage was not about promoting equality but about social engineering. There is really no danger that homosexual couples might not be able to find florists, photographers or bakers willing to provide their services unless the law compelled them to.

This legislation is being used to send a message to wider society that no one will be allowed to dissent from the tenets of the sexual revolution. The homosexualist agenda is a serious threat to the primacy of conscience and freedom of speech.

Lifesitenews

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter