Skriver
Skribent
Picture of Sofie Braut

Sofie Braut

Sofie er gift og har tre barn. Hun har en variert bakgrunn fra kirke- og bedehusliv. Nå arbeider hun som lektor på Tryggheim videregående skole, og er blant annet utdannet med hovedfag i engelsk litteratur fra Universitetet i Bergen. Sofie har i mange år også frilanset som bokmelder og skribent.
boklansering-kjonnstru-2-crop-1694686055-1745x806
Kampen om røynda
Haustens utgjeving frå den tidlegare professoren ved Universitetet i Stavanger har hatt eit dramatisk...
Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash
Kyrkja sine folk sluttar å forhalda seg til skrift og vedkjenning, og gjer Gud til ein lakei for private føremål
Sjå føre deg følgjande: Ein lektor i historie, som også er Høgre-medlem, uttalar seg om ulike spørsmål...
Foto: Dima Pechurin fra Unsplash
Ap med religiøs iver for forkynningsfritt ideal
At Arbeiderpartiet ikkje vil styra berre gjennom å legga til rette for borgarane, men har ein underliggande...
Foto: Priscilla du Preez fra Unsplash
«Tek avgjerande steg bort frå Bibelens definisjon av ekteskapet»
Harald Hegstads siste innlegg i VL (14/11) tek sikte på å gi eit samla svar til dei som har kommentert...
Foto: James Coleman fra Unsplash
For kristne er trua den djupaste identiteten
Gjer det noko at ein type identitet vert framstilt som meir grunnleggande enn andre? 28. juni bråvakna...
Foto: Mercedes Mehling fra Unsplash
Bør alle gå i Pride-tog nå?
Eg var i Oslo den helga terroristen slo til. Dagen etter skulle det ha gått eit tog som ikkje gjekk. Terroren...
Foto: Kristina Flour fra Unsplash
Når «klok» blir «taus»
Å vera klok er i den bibelske visdomslitteraturen langt på veg framstilt som sjølve essensen i eit framgangsrikt...
Foto: Sunguk Kim fra Unsplash
Dyrekjøpt husfred
Tidlegare biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl, ga nyleg detaljane rundt si nye forståing av ekteskapet....
Foto: Patrick Fore fra Unsplash
Statleg korrekturarbeid på forbøn
Nyleg var det høyringsrunde knytt til forslaget om forbod mot såkalla «konverteringsterapi», og debatten...
Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash
Pride-paradokset
Om framsida er artig som eit sirkusnummer, er baksida autoritær som eit Stasi-regime. Skuggen frå regnbogeflaggets...
Vei
Konfliktfritt kristenideal?
Eit av dei mest alvorlege angrepa på teologisk integritet kjem i dag frå det eg kallar «teologi på tomannshand»....