Statleg korrekturarbeid på forbøn

Foto: Patrick Fore fra Unsplash

Nyleg var det høyringsrunde knytt til forslaget om forbod mot såkalla «konverteringsterapi», og debatten i etterkant gjer at mange, særleg kristne med tradisjonell samlivsteologi, uroar seg for om trusfridom er i ferd med å bli eit omgrep utan reelt innhald. Dessutan: Heile dette sakskomplekset, inkludert sjølve nemninga «konverteringsterapi», er for mange kristne fullstendig framandgjerande. Det […]

Pride-paradokset

Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash

Om framsida er artig som eit sirkusnummer, er baksida autoritær som eit Stasi-regime. Skuggen frå regnbogeflaggets glade og mangfaldige fargeprakt vert stadig skarpare. Eit sjølvgratulerande oppbod av sportskommentatorar, avisfolk og politikarar overgår kvarandre i å ha dei rette meiningane om mangfald, sex og kjønn. Regnbogerørsla har mange gode intensjonar, men fungerer som ei innsnevring for […]

Konfliktfritt kristenideal?

Vei

Eit av dei mest alvorlege angrepa på teologisk integritet kjem i dag frå det eg kallar «teologi på tomannshand». Det er det motsette av det «Calmeyergatelinjen» står for. No i januar er det 100 år sidan det vidgjetne Calmeyergatemøtet som samla konservative kristne frå ulike organisasjonar til felles landsmøte på nasjonalt nivå. Målet var å […]