Skeive levekår i Agder – en kritisk evaluering

Skoler bør vurdere å henge opp regnbueflagget i klasserommene. Lærere og barnehagelærere bør tilbys kurs om skeiv kjønnsideologi fra Foreningen FRI. Kommunene bør aktivt fremme kjønnsmangfold og skeiv teori for å skape holdningsendringer i befolkningen. Disse og andre anbefalinger blir gitt til politikerne i rapporten «Skeives levekår i Agder». Hensikten er å bidra til bedre … Read moreSkeive levekår i Agder – en kritisk evaluering

Pride-parader og regnbueflagg

I løpet av våren og sommeren arrangeres såkalte Skeive dager og Pride-parader i en del norske byer. Nå er turen kommet til Sørlandet. Denne uken vaier regnbueflagget over rådhus og broer, plasser og videregående skoler i Agderfylkene. Finnes det gode grunner til ikke å støtte det som kalles ”en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold”? … Read morePride-parader og regnbueflagg

Likekjønnet ekteskap – hvorfor ikke?

Denne replikken er et svar til Sturla Stålsetts «Kortslutning om homoekteskap», red.anm. Ekteskapet mellom mann og kvinne er en grunnleggende skaperordning. Ekteskap og barn hører uløselig sammen. Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far. Kirken kan ikke diskutere likekjønnet ekteskap uten å ta barneperspektivet på dypeste alvor. Dette var mine hovedanliggender i en … Read moreLikekjønnet ekteskap – hvorfor ikke?

Likekjønnet ekteskap i kirken?

Barnets perspektiv blir konsekvent fortiet blant de kirkelige forkjemperne for likekjønnet ekteskap. Å late som om barna kan holdes utenfor debatten er uansvarlig strutsepolitikk. I begynnelsen av juni ble organisasjonen «Åpen folkekirke» stiftet, med Sturla Stålsett som leder. I en kronikk på Ytring skriver han at «kirkevigsel for likekjønnede par er en fanesak». Hans programtale for en … Read moreLikekjønnet ekteskap i kirken?

Samlivsutvalgets manglende barneperspektiv

Kan kirken akseptere og velsigne at likekjønnede par skaffer seg planlagt farløse og morløse barn? Har ikke kirken et gudegitt mandat til å forsvare barns rett til sine egne foreldre?, spør Øivind Benestad i sin kronikk. I de­bat­ten om­kring Sam­livs­ut­val­gets ut­red­ning er det grunn­leg­gen­de vik­tig å fo­ku­se­re på barne­per­spek­ti­vet. Barn og deres ret­tig­he­ter er nem­lig … Read moreSamlivsutvalgets manglende barneperspektiv