Straffelov og kjønnskamp

Stortingets justiskomité gjennomførte 17. september en høring om endringer i Straffeloven, inkludert § 185 som har tittelen «Hatefulle ytringer». Departementet foreslår at det i denne paragrafen (og i sju andre paragrafer) skal innføres tre nye begreper: «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk». Rundt 20 enheter deltok i høringen, deriblant Stiftelsen MorFarBarn. Forut for høringen leverte de […]

KRIK ved et veiskille

Veiskille

KRIK står ved et veiskille der samlivsetikk og forventninger til ledere står i fokus. Veivalget vil få store konsekvenser. Meningene spriker, og KRIK har fått innspill og råd fra mange hold. Sist ut er Åsmund Aksnes, leder i «Åpen Kirkegruppe – et kristent fellesskap for alle skeive», i et innlegg i Vårt Land 22. august. […]

Skeive levekår i Agder – en kritisk evaluering

Skoler bør vurdere å henge opp regnbueflagget i klasserommene. Lærere og barnehagelærere bør tilbys kurs om skeiv kjønnsideologi fra Foreningen FRI. Kommunene bør aktivt fremme kjønnsmangfold og skeiv teori for å skape holdningsendringer i befolkningen. Disse og andre anbefalinger blir gitt til politikerne i rapporten «Skeives levekår i Agder». Hensikten er å bidra til bedre […]

Prideparade, sex og samlivsanarki

Kjære Erna Solberg! Det var med overraskelse jeg hørte at du kommer til å gå foran i Prideparaden i Stavanger lørdag 8. september, og at du skal holde hovedappellen. Du får sikkert mye takk og ros på arrangementet. Men rundt om i Norge er vi mange som er skuffet over at du ved din deltakelse ukritisk […]

Pride-parader og regnbueflagg

I løpet av våren og sommeren arrangeres såkalte Skeive dager og Pride-parader i en del norske byer. Nå er turen kommet til Sørlandet. Denne uken vaier regnbueflagget over rådhus og broer, plasser og videregående skoler i Agderfylkene. Finnes det gode grunner til ikke å støtte det som kalles ”en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold”? […]

Kampen om ekteskapet og barnet

I neste periode vil Stortinget sannsynligvis vedta at også single kvinner skal få statens hjelp til å skaffe seg barn. Barn vil da bli en rettighet for alle norske kvinner over 18 år. Er dette barns beste, eller er det i stedet brudd på barns rettigheter? Erlend Waade innleder i sitt innlegg «Den viktigste kampen» […]

Likekjønnet ekteskap – hvorfor ikke?

Denne replikken er et svar til Sturla Stålsetts «Kortslutning om homoekteskap», red.anm. Ekteskapet mellom mann og kvinne er en grunnleggende skaperordning. Ekteskap og barn hører uløselig sammen. Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far. Kirken kan ikke diskutere likekjønnet ekteskap uten å ta barneperspektivet på dypeste alvor. Dette var mine hovedanliggender i en […]

Likekjønnet ekteskap i kirken?

Barnets perspektiv blir konsekvent fortiet blant de kirkelige forkjemperne for likekjønnet ekteskap. Å late som om barna kan holdes utenfor debatten er uansvarlig strutsepolitikk. I begynnelsen av juni ble organisasjonen «Åpen folkekirke» stiftet, med Sturla Stålsett som leder. I en kronikk på Ytring skriver han at «kirkevigsel for likekjønnede par er en fanesak». Hans programtale for en […]

Samlivsutvalgets manglende barneperspektiv

Kan kirken akseptere og velsigne at likekjønnede par skaffer seg planlagt farløse og morløse barn? Har ikke kirken et gudegitt mandat til å forsvare barns rett til sine egne foreldre?, spør Øivind Benestad i sin kronikk. I de­bat­ten om­kring Sam­livs­ut­val­gets ut­red­ning er det grunn­leg­gen­de vik­tig å fo­ku­se­re på barne­per­spek­ti­vet. Barn og deres ret­tig­he­ter er nem­lig […]